Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

EŞDİZİMLİLİK: KANSER VE AİDS SÖZCÜKLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA UYUM SURECİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE BAŞA ÇIKMA YOLLARI

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRK ROMAN VE ÖYKÜSÜNDE “MÜBADELE “

Tarih ve Günce

SIRA BAĞIMLI HAZIRLIK OPERASYONLARI İÇİN TEK EKİPLİ PARALEL MAKİNALARDA ÇİZELGELEME PROBLEMİNE KARMA YAKLAŞIM

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Barışyapıcı Öğrencilerin Barışyapıcılık Sürecine İlişkin Algıları

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

CUMHURİYET İDARESİNİN NÜFUSU KAYIT ALTINA ALMA GİRİŞİMLERİNE BİR ÖRNEK: 1934 YILI NÜFUS TARAMASI

Turkish Studies

A TALE OF MIGRATION: “EXCHANGE”

Tarih ve Günce

Öğrenci-Öğrenci Anlaşmazlıklarının Çözümünde Barışyapıcılık Yöntemi: Öğretmen Perspektifleri

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

TÜRKÇEDE KAVRAMSAL KARMAŞIKLAR: DÜZ-EĞRETİLEMECE

International Journal of Language Academy

COĞRAFYA BOLUMU VE COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MEZUNİYET SONRASI KARŞILAŞTIKLARI İSTİHDAM SORUNU

Turkish Studies

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER TERCİHLERİ (DEU. BUCA EĞT. FAK. ÖRNEĞİ)

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Sağlık Kurumlarında Sağlıklı İletişim: Bilgisayar Operatörleri, Güvenlik Görevlileri ve Yönlendirme Çalışanları Örneklemi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Fen ve Teknoloji Öğretmenlerine Yönelik Teknoloji Destekli Kavram Haritaları Uygulamaları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi