Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 138

BILGE KARASU'NUN GECE ROMANINDA ESTETIZE EDİLMİŞ UNSURLAR

Turkish Studies

BILGE KARASU'NU N UZUN SURMUŞ BİR GÜNÜN AKŞAMI ÖYKÜSÜNDE DİN VE BİREYLEŞME

Turkish Studies

HALİDE EDIP'IN YEDIGUN DERGİSİNDEKİ YAZILARINDA KADINA BAKIŞI

The Journal of Academic Social Science Studies

Sokakta Çalışan Çocukların Eğitim İhtiyaçları

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Türkiye’nin İttifak Politikası Ve Katıldığı Uluslararası Güvenlik İttifakları (1928-1938)

Yenifikir Uluslararası Hakemli Akademik Fikir Araştırma Dergisi

SANAYİ KÜMELERİNDE AĞLARIN MEKANSAL ÖRÜNTÜSÜ: İSTANBUL KUYUMCULUK SEKTÖRÜ ÜRETİM AĞLARI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Soğuk Savaş Sonrası Uluslararası Sistem: Yeni Sürecin Adı “Koalisyonlar Dönemi mi?”

Güvenlik Stratejileri Dergisi

The validity and reliability study of Turkish version of the multiple intelligences developmental assessment scales

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

DAĞILAN YUGOSLAVYA’NIN ARDINDAN MAKEDONYA VE TÜRKİYE

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

Genel Amaçlı Araştırma Simülatörü: Donanım ve Yazılım Altyapısının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

Ponseti Yöntemi ile Tedavi Edilen Doğuştan Çarpık Ayaklı Olguların Erken Dönem Sonuçları

Fırat Tıp Dergisi

DIE IMAGOLOGIE ALS ARBEITSBEREICH DER KOMPARATISTIK

Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi

ABDURRAHİM KARAKOÇ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

GÖKTÜRKÇEDEKİ  (ny) RUNASI ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

KÖKTÜRK TÜRKÇESİNDEKİ BİR ÇİFT ÜNSÜZ İŞARETİ ‘∫’ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ORHUN ABİDELERİ İLE GENÇLİĞE HİTABE’NİN SUNDUKLARI MESAJLAR AÇISINDAN MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies

YENISEY YAZITLARI NASIL TARIHLENDIRILEBILIR

Turkish Studies

BENGU TAŞLARIN SOZ VARLIĞI İLE TÜRKİYE TURKÇESI AĞIZLARININ SÖZ VARLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI

Turkish Studies

GULDESTE-I RIYAZ-I IRFAN'D A VEFATLARA DÜŞÜLEN NOTLAR

Turkish Studies

GEÇIŞLILIK-GEÇIŞSIZLIK NİTELİKLERİ DEĞİŞKEN OLABİLİR Mİ?

Turkish Studies

РОДСТВЕННЫЕ УЗЫ ТЮРКОВ В ИСТОРИИ И ФОЛЬКЛОРЕ

Akademik Bakış

PROF. DR. LUO XİN’İN “ORTA ÇAĞDA ÇİN’İN KUZEYİNDEKİ MİLLETLERDE UNVAN” ADLI KİTABI ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ESKİ YAZI DİLLERİ: TÜRK YAZILI ABİDELERİNİN DİLLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ARKETIPSEL SEMBOLİZM BAĞLAMINDA MIHR U VEFA MESNEVİSİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

Üniversite öğrencilerinin mizah tarzlari ile umutsuzluk ve boyun eğici davranişlari arasindaki ilişkinin incelenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ERMENİLERİN KURDUKLARI CEMİYETLER ve KOMİTELERİN MARAŞ ve ÇEVRESİNDEKİ FAALİYETLERİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

BAGA KHAIRKHAN'DAKİ ESKİ TÜRK YAZITLARI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

MITOLOJILERDE VE TURKIYEDE DERLENEN MASALLARDA NARıN YERI

Turkish Studies

SPOR AHLAKI VE ŞİDDET

The Journal of Academic Social Science Studies

MOĞOLİSTAN’DA ESKİ TÜRKLERE AİT YENİ ARKEOLOJİK BULUNTULAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi