Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 17 of 17

Kompakt laminat kompozit malzemenin tungsten karbür takımlarla delinmesinde delaminasyon faktörünün değerlendirilmesi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

KÜRESEL KRİZİN OECD ÜLKELERİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) İHRACATI ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Life Economics

Batı Göktürk Kağanlığı’nın Kuruluşu

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Türkiye-Azerbaycan Petrol-Doğalgaz Boru Hattı Projelerinin Ülke Ekonomileri Ve Avrupa Birliği Açısından Önemi

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

DOKUZUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞU KİTAP SAYISI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Mesnevi’deki Masalların Farklılığı ve Eğitimsel İşlevleri

Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi

TÜRKİYE VE BULGARİSTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN OKULLAŞMA AÇISINDAN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

EXAMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS AND TYPE A PERSONALITY

Journal of Life Economics

YAVUZ SULTAN SELİM’İN DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERLİK DAVRANIŞLARI HAKKINDA BİR İNCELEME

Turkish Studies

Gelibolu'da Bizans Seramikleri ve Ökaristik Ekmek Damgası

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

THE REFLECTION OF THE DICHOTOMY OF CULTURE AND IDEOLOGY ON LANGUAGE IN TURKEY: AN ANALYSIS OF IDEOLOGICAL PRODUCTION IN NEWSPAPERS’ CROSSWORDS

International Journal of Language Academy

TÜRKİYE VE DÜNYADA YAPILAN SANAL FUARLARIN SORUNLARI VE ELEKTRONİK TİCARETE SAĞLADIĞI AVANTAJLARIN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Developing effective classroom practices to promote social and emotional competence in young learners and impact a peaceful learning environment through the reflective application of evidence based programmes

International Journal of Educational Researchers

Fen ve Teknoloji Öğretmenleri İle Öğretmen Adaylarının Fen Deneylerinin Amaçlarını Kavramaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Esnek Hesaplamada Sinirsel Bulanık Sinerjiyi Temel Alan Sistemler ve Yaklaşımlar Üzerine Bir İnceleme (Derleme)

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları ve Demografik Değişkenlerin Algılanan Stresi Yordayıcı Değişkenler Olarak İncelenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

NEDEN KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT?

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi