Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 14 of 14

TIMSS-R FEN BAŞARISI VE DUYUŞSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN MODELLENMESİ VE MODELİN CİNSİYETLER BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Okullarda Yaşanan Siyasi Ayrımcılığın Bireysel ve Örgütsel Etkileri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Üniversite Akademik Personelinin Mesleki Ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Zenginleştirilmiş 5E Modelinin Öğrenci Kavramsal Değişimi Üzerine Etkisi: Astronomi Örneği

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Türk Yıldız Milli Erkek Basketbol Takım Sporcularının Somatotip Yapılarının ve Performans Özelliklerinin İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bölümleri Hakkındaki Görüşleri: Giresun Üniversitesi Örneği

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Ceza İnfaz Kurumlarındaki Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İNGİLİZCE DERSİNDEKİ UYGULAMALARA VE ÖĞRETMENLİĞİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ, İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN KONUYA İLİŞKİN YORUMLARI VE PROGRAM GELİŞTİRMEDE UZLAŞMACI YAKLAŞIM

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Türkiye’deki Üniversitelerde Lisansüstü Düzeyde Yapılan Grup Çalışmalarının İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Turizm Eğitimi Gören Öğrencilerin Meslek Seçimlerinin Kariyer Çapaları İle Uygunluğunun Değerlendirilmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun Öğretilmesinde Tarihsel Roman Kullanımı: Devlet Ana Romanını Okumak

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

9. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılar Konusundaki Hata Ve Kavram Yanılgıları

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİMLE İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi