Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 1227
azalan sırada

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ İLE OTEL İŞLETMELERİNDE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRME: BARTIN ÖRNEĞİ

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Altyapısının

Öğretmen Yetiştirmede Kastamonu Kız İlköğretmen Okulu Uygulaması (1956-1975)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Günlük Tutma Alışkanlıklarının Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi

Eğitim Fakültelerinde Çalışan Yardımcı Doçentlerin Sürekli Kaygı ve İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

YENİ BİNYILIN ÖĞRENCİLERİ’NİN ÖZELLİKLERİ

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum

Bilgi Dünyası

İçerik Tabanlı Görüntü Erişim Sistemleri

Bilgi Dünyası

Bilgi Merkezlerinin Yönetiminde Bilgi Sistemlerinin Rolü

Bilgi Dünyası

Kütüphane Kullanıcılarının Erişim Örüntülerinin Keşfi

Bilgi Dünyası

Uygurcada tut- Fiiliyle Kurulan Birleşik Sözler

Dil Araştırmaları

Yaygın Bir Yanlış Algılama: “Âşık Paşa’nın Ulu Menzilleri”

Dil Araştırmaları

Tonyukuk Yazıtının 6. Satırında Bir Düzeltme Denemesi: Böñüsär mi Böñräsär mı?

Dil Araştırmaları

Göktürk (Runik) Harfli Yazıtların Envanter, Alfabe ve Bibliyografya Problemleri Üzerine

Dil Araştırmaları

La Enklitiği ve Türkçede Bir “Pekiştirme Enklitiği” Teorisi

Dil Araştırmaları

Çocuk Edebiyatında Dilin İdeolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım

Dil Araştırmaları

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Regional Disparity and Clusters in Turkey: A Lisa (Local Indicators of Spatial Association) Analysis

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Nurettin Topçu’da Milliyetçilik Ve Anadolu Milliyetçiliği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A Postcolonial Analysis of J.M. Coetzee’s Two Novels: Waiting for the Barbarians and Life and Times of Michael K.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Antik Lykaonia’da Yönetim ve Şehirleşme

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ YETİZLEME ÇALIŞMALARIYLA OLUŞTURDUKLARI METİNLERDE ÖNGÖNDERİM VE ARTGÖNDERİM KULLANIMININ GÖRÜNÜMÜ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Atatürk Dönemi Türk-Yunan Siyasi İlişkileri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi