Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 26 of 26

Bir Kronik Hemodiyaliz Hastasında Oral Nimesulid Sonrası Ani Gelişen Pigmentasyonla Karakterize Postdiyalitik Hemoliz

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Yavuz TANYERİ, GÖKTÜRK YAZISI VE ORHUN TÜRKÇESİ (Ses ve Biçim Bilgisi, Örnek Metinler, Sözlük), Boğaziçi Yayınları, İstanbul 2011, 169 s.

Turkish Studies

MEHMET HARMANCI’NIN KÜÇÜREK ÖYKÜLERİNDE GÜNDELİK KUŞATMA ALTINDAKİ İNSANIN VAROLUŞ GÖRÜNGÜLERİ

Turkish Studies

OĞUZ ATAY'IN ROMANLARINDA TOPLUMSAL YABANCILAŞMA

Turkish Studies

OSMANCIK ROMANINDA BAŞKİŞİNİN ARAYIŞ, DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Turkish Studies

ÖLÜMSÜZLÜK İLÂCI ELMA

Turkish Studies

ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK MOTİVASYON DÜZEYLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

SEMBOLİK BİR DİL HAZİNESİ: HALK ANLATILARI

Turkish Studies

YAHYA KEMAL'İN ŞİİRİNİN KAYNAKLARI

Turkish Studies

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ’NDE YENİ BİR ANLAYIŞ: SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies

HALKIN İRADESİ BAĞLAMINDA HALKOYLAMALARI: BİR HUKUK SOSYOLOJİSİ DENEMESİ

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi

ARKETİPSEL SEMBOLİZM AÇISINDAN ELİF ŞAFAK'IN "PİNHAN" ROMANININ İNCELENMESİ

Turkish Studies

GÖÇ VE ERGENEKON DESTANLARINDA MİTOSTAN ÜTOPYAYA YOLCULUK

Turkish Studies

PROF. DR. RAMAZAN KORKMAZ (2008), AYTMATOV ANLATILARINDA ÖTEKİLEŞME SORUNU VE DÖNÜŞ İZLEKLERİ, GRAFİKER YAYINLARI, 226 S. ANKARA.

Turkish Studies

NAMIK KEMAL'İN MEKTUPLARINDA DİL VE EDEBİYAT ÜZERİNE TENKİTLER

Turkish Studies

İLKÖĞRETİM TÜRKÇE DERSİ OGRETIM PROGRAMINDAKİ YAZMA ÖĞRENME ALANININ ETKİLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies

BASILI MATERYAL VE PROJEKSİYON PERDESİNDEN OKUMANIN ÖĞRETMEN ADAYLARININ HATIRLAMA, KAVRAMA VE DİKKAT BECERİLERİNE ETKİSİ

The Journal of Academic Social Science Studies

BOĞAÇ HAN HİKÂYESİNİN ANLATI DÜZLEMİNDEKİ GÖRÜNÜMÜ

Turkish Studies

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZYETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA MOBBİNG: KAMU VE ÖZEL SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞTIRMALI TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

ELAZIĞ AĞZINDA GÖRÜLEN DEYİMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

RUSYA'DA YAŞAYAN TÜRKLERİN KONUŞMA DİLLERİNİN YAZI DİLİNE DÖNÜŞTÜRÜLME SÜRECİ VE ÖTEKİLEŞTİRME EKSENİNDE İZLENEN DİL POLİTİKALARI

Turkish Studies

gAlI EKİNİ N SİBİRYA TATAR TÜRKÇESİNDEKİ KULLANIMI ÜZERİNE

Turkish Studies

XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK ŞİİRİNİN ANLAM BOYUTUNDA MEYDANA GELEN ÜSLUP HAREKETLERİ:KLASİK ÜSLUP-SEBK-İ HİNDÎ -HİKEMÎ TARZ-MAHALLİLEŞME

Turkish Studies

SABAHATTİN KUDRET AKSAL’IN “SOYUT ODA” ADLI ÖYKÜSÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

The Journal of Academic Social Science Studies

KIMLIKSEL DEĞERLERİN ÇATIŞTIĞI MEKAN: 'SINEKLI BAKKAL' ROMANINDA YAPI VE İZLEK

Turkish Studies