Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 42

KÖL TİGİN VE BİLGE KAĞAN YAZITLARININ METİNLERİNDE ÜNLÜLERİN YAZIMIYLA İLGİLİ KARŞILAŞILAN FARKLILIKLAR

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

RECURRENT HERPES LABIALIS

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

The Views of Secondary School and Pre-service Mathematics Teachers about the Seven Principles for Good Practice in Education

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

KARI ÇOR TİGİN YAZITI

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

(KÖK)TÜRK HARFLİ ESKİ TÜRK YAZITLARININ KIRGIZLAR AÇISINDAN ÖNEMİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Investigation in Electrical and Thermal Efficiency of an Active Cooling Photovoltaic Thermal (Pv/T) Solar System with Taguchi Method

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Real-time Parental Voice Recognition System For Persons Having Impaired Hearing

Bilge International Journal of Science And Technology Research

KÖK TÜRKÇE YAZITLARDA GEÇEN GÖLLER VE NEHİRLER

Turkish Studies

ESKİ TÜRK KADIN HEYKELLERİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Turkey and Turks in the German media

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Real-Timely Decrease of Snoring in Patients with Severe Degree of Obstructive Sleep Apnea Syndrome Using SNORAP

Bilge International Journal of Science And Technology Research

BAZI ÇİNGİZ YASALARININ TARİHİ VB SOSYAL DAYANAKLARI

Turkish Studies

EDEBÎ METİNLER IŞIĞINDA DOĞU KÜLTÜRLERİNİN BATIYA ETKİLERİ VE BATIDA TÜRK İMGESİ

Turkish Studies

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

Çıldır Çevresinden Soyut İnsan Heykeli Biçimli Mezar Taşları

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

GÜREŞ HAKEMLERİNİN TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARININ İNCELENMESİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

PROF. DR. OSMAN FİKRİ SERTKAYA VE “MAKALELER - 2 (SEÇME ARAŞTIRMA VE İNCELEMELER)” ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ARTI DİŞLER (VAKA RAPORU)

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

TERCAN KAZÂSI (1591-1642)

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

KÖROĞLU DESTANI'NDA AT, KADIN, SİLAH

Turkish Studies

Endülüslü Şair İbn Hamdîs ve Şiirlerinden Örnekler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

OĞUZ KAĞAN DESTANI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Turkish Studies

PROF. DR. KEMAL YAVUZ VE HÂCİP BÖYLE DEDİ KUTADGU BİLİG’DEN SEÇMELER ADLI ESERİ ÜZERİNE

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

“TÜRK ELLERİNİN ORTA ASIRLARDAKİ DEVLET GELENEĞİ VE KÜLTÜRÜ ÇERÇEVESİNDE KIRGIZ KAĞANLIĞI” ADLI SEMPOZYUMUN ARDINDAN

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

İlköğretim Matematik Programında Yer Alan Etkinliklerin Kazanımlara Uygunluğunun Belirlenmesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

DÜŞLE GERÇEĞİN ARASINDA RADYODA FELSEFE YAPMAK: BEHÇET NECATİGİL’İN HAYAL HANIM’I

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

DRAMATİK AKSİYONU SAĞLAYAN DEĞERLER AÇISINDAN BAMSI BEYREK HİKÂYESİ

Turkish Studies

Siyasî ve Tarihî Coğrafya Perspektifiyle: Türkiye’nin Terör Sorununun Analizi ve Jeopolitik- Jeostratejik Açıdan Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

HÜMEZE SURESİ’NDE AHLÂKÎ YOZLAŞMA UNSURLARI

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

ORAL MUKOZA VE EKSFOLİATİF SİTOLOJİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi