Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 38

DİFÜZYONLU ABSORBSİYONLU MİNİ SOĞUTUCULARDA NANOAKIŞKAN KULLANIMININ EKSERJİ PERFORMANSINA ETKİSİ

Gazi Journal of Engineering Science

SANAYİ TİPİ GÜNEŞ TAKİP SİSTEMLİ FOTOVOLTAİK PANEL SİSTEM PERFORMANSININ SAYISAL OLARAK İNCELEMESİ VE GÜNEŞLENME FAKTÖR HESABI

Gazi Journal of Engineering Science

KONKAV VE DÜZ YÜZEY ŞEKİLLİ SERAMİK ZIRHLARIN BALİSTİK PERFORMANSININ SAYISAL MODELLENMESİ

Gazi Journal of Engineering Science

AN INVESTIGATION ABOUT PREDICTION OF STABILITY PROPERTY OF BITUMINOUS HOT MIXTURES BY REGRESSION MODELS

Gazi Journal of Engineering Science

BİR ALIŞ VERİŞ MERKEZİNE AİT ISITMA SİSTEMİNİN ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ

Gazi Journal of Engineering Science

Bozkurt Optimizasyon Yöntemi Kullanarak Basınç Yaylarının Minimum Hacme Göre Optimum Tasarımı

Gazi Journal of Engineering Science

ANKARAY HAFİF RAYLI TAŞITLARINDA OTURMA DÜZENİNİN YENİDEN TASARLANMASI

Gazi Journal of Engineering Science

TÜRKİYE’DE RÜZGAR ENERJİSİNDE MEVCUT DURUM

Gazi Journal of Engineering Science

Kambur Balina’nın Yüzgeçlerinden Esinlenerek Oluşturulan Kanat Profil Veriminin CFD Analizi ile İncelemesi

Gazi Journal of Engineering Science

Büyük Ölçekli Veri Merkezleri İçin Bulut Bilişim Kullanarak Sunucu Sanallaştırma

Gazi Journal of Engineering Science

HAVA ARAÇLARININ GÖREV PLANLAMALARI İÇİN BİR BULANIK UZMAN SİSTEM UYGULAMASI

Gazi Journal of Engineering Science

FARKLI TİPTEKİ KOLEKTÖRLERİN ENERJİ, EKSERJİ VE EKONOMİK ANALİZİ

Gazi Journal of Engineering Science

KARAYOLLARININ TÜRKİYE’DE GENEL DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI İLE YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE GELECEK STRATEJİLERİNE DAİR TAVSİYELER

Gazi Journal of Engineering Science

DOĞAL GAZ YERALTI DEPOLAMANIN TERMODİNAMİK KRİTİKLERİ

Gazi Journal of Engineering Science

MAGNEZYUMOKSİT İLE SAF SUYUN PLAKA TİP ISI DEĞİŞTİRİCİDEKİ ISIL PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

Gazi Journal of Engineering Science

TÜRKİYE ELEKTRİK PİYASASİNDA RÜZGAR ENERJİSİ

Gazi Journal of Engineering Science

VERİ ZARFLAMA VE TOPSİS YAKLAŞIMLARI KULLANILARAK TÜRKİYE ŞEHİRLERİNDE RÜZGAR SANTRALLERİ İÇİN EN İYİ YER SEÇİMİ

Gazi Journal of Engineering Science

TÜRKİYE'NİN YENİLENEBİLİR ENERJİ PERFORMANSI

Gazi Journal of Engineering Science

INVESTIGATION OF THERMO‐PHYSICAL PROPERTIES OF DIATOMITE/WATER NANOFLUID

Gazi Journal of Engineering Science

SPİNELOKSİT PARTİKÜL İÇEREN NANOAKIŞKANLARIN TERMOFİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Gazi Journal of Engineering Science

TRAFİK KAZALARININ BİRLİKTELİK KURALLARI İLE ANALİZİ

Gazi Journal of Engineering Science

DÜZ VE HAPSEDİCİ YÜZEYLİ KURUTMA FIRIN PERFORMASLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Gazi Journal of Engineering Science

TRAFİK DENETİMİNDE COĞRAFİ VE İKLİMSEL KOŞULLARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Gazi Journal of Engineering Science

Park-Bahçe Aydınlatma Armatürleri için Yeni Bir Soğutucu Gövde Tasarımı ve Analizi

Gazi Journal of Engineering Science

THE COMPARISON OF KAM AND ADDITIVE MODEL ON THE PROBLEMS THAT TARGET INTERVALS ARE ALREADY DETERMINED

Gazi Journal of Engineering Science

Matkap Geometrisinin Takım Aşınması ve Talaş Oluşumu Üzerine Etkisinin Araştırılması

Gazi Journal of Engineering Science

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİNİN ŞEBEKE BAĞLANTI ANALİZLERİ İÇİN SİMÜLASYON MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Gazi Journal of Engineering Science

ANKARA’DA SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE FAALİYET GÖSTEREN KOBİLERİN AÇIK YENİLİK YAKLAŞIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Gazi Journal of Engineering Science

A CASE STUDY OF HAILSTORMS OVER HATAY TURKEY BY USING DUAL POLARIZATION RADAR DATA

Gazi Journal of Engineering Science

Dört Döner Kanatlı Bir Sistemin Hareketli Bir Kara Platformuna Doğru Güdüm ve Denetimi

Gazi Journal of Engineering Science