Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 14 of 14

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN BANKALARIN MALİ YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

İsrail-Türkiye-Rusya “Enerji Üçgeni” ve Doğal Gaz Faktörü

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Stratejik Ortaklık

Güvenlik Stratejileri Dergisi

The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Üçüz Açık ve Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

NATO’NUN GÜVENLİK ALGILAMASI VE TÜRKİYE TARTIŞMALARI

International Journal of Academic Value Studies

HAZAR HAVZASI ENERJ KAYNAKLARININ JEOSTRATEJK ÖNEMNE GENEL BAKIS: TÜRKYE, AVRUPA BRLG VE ULUSLARARASI PETROL SRKETLER

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

ÜLKE MARKA İMAJINI YÖNETMEK: TÜRKİYE İMAJI ÜZERİNE BİRLEŞİK KRALLIK GAZETELERİNİN İÇERİK ANALİZİ

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

THE EUROPEANIZATION OF TURKEY: REFORM IN LOCAL GOVERNMENTS

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

Sivas İl Merkezinde Oturanların Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Tam Üyeliğine Bakışı

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ROLE AND POSITION OF TURKEY IN THE BLACK SEA REGION DURING THE PERIOD FROM 1946 TO 2012

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

2015 ANKARA BOMBALI TERÖR OLAYININ KANADA MEDYASINDA TEMSİLİ

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi