Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 52
azalan sırada

The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Stratejik Ortaklık

Güvenlik Stratejileri Dergisi

11 EYLÜL 2001 OLAYLARININ KANADA VE AMERİKA ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İSLAMLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA ETKİSİ

Akademik Bakış

An Evaluation of Micro-Credit Programs in Bosnia and Herzegovina Using Porter’s Diamond Model

Eurasian Journal of Business and Economics

YOZLAŞMANIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ISLAMI FINANSIN GELECEĞİN E İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

ASSESSMENT OF E-LEARNING NEEDS AMONG STUDENTS OF COLLEGES OF EDUCATION

The Turkish Online Journal of Distance Education

The Role of Monetary Policies in Exiting of 2008 Financial Crisis in United States of America and United Kingdom

International Journal of Science and Engineering Investigations

A Study on the Effect of Tourism on Rural Development using SWOT Model (A Case Study in Sistan’s Qal’e Nou)

International Journal of Science and Engineering Investigations

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE BAŞÖRTÜSÜ SORUNU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

HUMAN CAPİTAL ANALYSIS AT SME DEVELOPMENTAGENCY IN MALAYSIA: SKILLS, KNOWLEDGE, ATTITUDE, AND PERFORMANCE (SKAP) PERSPECTIVES

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

EMPOWERMENT OF WOMEN THROUGH DISTANCE EDUCATION IN PAKISTAN

International Women Online Journal of Distance Education

AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İNANÇ TEMELLİ ENDEKSLERİN PERFORMANSLARININ ANALİZİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

İKİZ AÇIKLAR HİPOTEZİ: TÜRKİYE İÇİN AMPİRİK BİR İNCELEME (1987-2005)

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Finansal Entegrasyon Sürecinde Türkiye’de Bankacılık Sektörünün AB Bankacılık Sektörü le Karsılastırılması

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

Klasik ve Elestirel Jeopolitigin Karsılastırılması ve Stratejik Derinligin Bu Baglamda ncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKYE’DE BAKAN YARDIMCILIGI UYGULAMASINA LSKN GENEL BR DEGERLENDRME

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

HAZAR HAVZASI ENERJ KAYNAKLARININ JEOSTRATEJK ÖNEMNE GENEL BAKIS: TÜRKYE, AVRUPA BRLG VE ULUSLARARASI PETROL SRKETLER

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

SOSYAL MEDYADA MÜSTER ETKLESM ve FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

KUR’AN KURSU ÖGRETCLERNN S DOYUM DÜZEYLER ÜZERNE BR NCELEME

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

John Rawls’un Mükemmel Toplum Düsüncesi: Elestirel Bir Bakış

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKYE’DE VE DÜNYADA AKILCI LAÇ KULLANIMI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

SLE BÜTÜNLESME ÖLÇEG TÜRKÇE FORMU’NUN GÜVENLRLK VE GEÇERLLK ÇALISMASI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

Ihracat-Buyume lli§kisi: Yapisal Kirilmali Bir Analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

The Survey of Monetary Policies’ Effects on the Stock Price and Return

International Journal of Innovation and Applied Studies

Banking techniques, new alternative of engineering institutions of Islamic finance, ideal vs. reality: the way forward

International Journal of Innovation and Applied Studies

The Survey of the Conservative Relationship between the Intangible Assets and Management Performance Ratio

International Journal of Innovation and Applied Studies