Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 406

ISLAMI FINANSIN GELECEĞİN E İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

THE FUNCTIONS OF STATE IN DETERMINING ECONOMIC POLICIES IN ISLAMIC TRADITION

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

İSLAMİ FİNANS ÇERÇEVESİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMİŞ VARLIK; SUKUK DÜNYA VE TÜRKİYE PİYASASI İNCELEMESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bosna ve Hersek Özelinde İslami Bankacılık ve Finans’ta Risk Yönetiminin Özellikleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

EFFECTIVENESS OF DIFFERENT MEDIUM OF EDUCATION TO IMPARTING KNOWLEDGE AT BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

The Turkish Online Journal of Distance Education

Measuring Economic Empowerment among Self Help Group Beneficiaries

Review Of Research

Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Musharakah Tijarah Cross-Border Financing: Concept, Structure and Salient Features

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Developing Islamic Liquidity Management Instruments: Resolving the Impasse between Central Bank of Nigeria (CBN) and Jaiz Bank Plc

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Economics and Happiness Economics a Case Study on the Role of Central Banks in Approaching Human Wellbeing

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

11 EYLÜL 2001 OLAYLARININ KANADA VE AMERİKA ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İSLAMLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA ETKİSİ

Akademik Bakış

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Comparative Risk and Return Analysis of Islamic and Conventional Financial Institutions in Pakistan

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Developing Maqasid al-Shari’ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Finance in France: Current State, Challenges and Opportunities

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İSLAM, ÇEVRE VE MUHASEBE: İSLAMİ İLKELER VE ÇEVRE MUHASEBESİ KAVRAMI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Islamic Economic System, Poverty and Insurgency: From Zakāh Distribution to Capacity Building

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Banking techniques, new alternative of engineering institutions of Islamic finance, ideal vs. reality: the way forward

International Journal of Innovation and Applied Studies

Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği

Ege Akademik Bakış Dergisi

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İbn-i Haldun Sosyolojisinde Asabiyet Bağları, Devlet Ve Kamu Maliyesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

REFAH MODELLERİ AÇISINDAN AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN FİNANSMANI

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

DAY OF THE WEEK EFFECT IN CONVENTIONAL AND ISLAMIC STOCK INDEXES

International Journal of Commerce And Finance

THE PARTICIPATION BANKING AND ITS COMPARISON WITH DEPOSIT BANKING IN THE TURKISH FINANCE MARKET

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

TÜRK İKTİSAT TARİHİNDE DIŞ BORÇ SORUNU VE UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALARI

International Journal of Academic Value Studies