Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

Bosna ve Hersek Özelinde İslami Bankacılık ve Finans’ta Risk Yönetiminin Özellikleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Developing Islamic Liquidity Management Instruments: Resolving the Impasse between Central Bank of Nigeria (CBN) and Jaiz Bank Plc

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

The Role of Islamic Microfinance in Socio-Economic Development in Bosnia and Herzegovina

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Black Swan Sticking out in Turkish Banking Sector

Eurasian Journal of Business and Economics

TÜRKİYE İLE KIRGIZİSTAN’DA BULUNAN BANKALARIN MALİ YAPILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bankacılıkta Nakit Yönetimi Ürün ve Hizmetlerinde Müşteri Deneyimi Anket Çalışması, Katılım Bankacılığı Örneği

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Efficiency in Islamic Banking: Evidence from MENA Region

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Economic Sustainability For Islamic Nanofinance Through Waqf-Sukuk Linkage Program (Case Study In Indonesia)

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

An Evaluation of Micro-Credit Programs in Bosnia and Herzegovina Using Porter’s Diamond Model

Eurasian Journal of Business and Economics

Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Zekât, Zekât Fonu ve Zekât Muhasebesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Finansal Entegrasyon Sürecinde Türkiye’de Bankacılık Sektörünün AB Bankacılık Sektörü le Karsılastırılması

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

An Empirical Analysis of Banking Sector in Pakistan: Islamic Versus Conventional Banks

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Determinants of Productivity and Profitability of Indian Banking Sector: A Comparative Study

Eurasian Journal of Business and Economics

Analysis of Participation Banks in Turkey in Terms of Agency Theory and a Model Proposal

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

The Impact Of Interest Rate Fluctuations On The Participation Banks Profitability: Turkey Case

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

The Impact of Internet Banking on Bank Performance and Risk: The Indian Experience

Eurasian Journal of Business and Economics

KATILIM BANKALARINDA KARLILIĞIN BELİRLEYİCİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ İÇİN BİR PANEL VERİ ANALİZİ

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

EFFICIENCY ANALYSIS IN TURKISH BANKING SECTOR

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi