Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 12 of 12

THE PARTICIPATION BANKING AND ITS COMPARISON WITH DEPOSIT BANKING IN THE TURKISH FINANCE MARKET

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

The Black Sea Economic Cooperation Organization (The BSECO) and Turkey

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates

Güvenlik Stratejileri Dergisi

ÖZBEK ISTAN, K IRGIZISTAN VE TACIK ISTAN CUMHURIYETLERI ARASINDA FERGANA SERBEST TICARET BÖLGESI PROJESI

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

HAZAR HAVZASI ENERJ KAYNAKLARININ JEOSTRATEJK ÖNEMNE GENEL BAKIS: TÜRKYE, AVRUPA BRLG VE ULUSLARARASI PETROL SRKETLER

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

THE EFFICACY OF UN PEACEKEEPING IN INTERNAL CONFLICTS: THE CASE OF UNFICYP

Akademik Bakış

Orta Asya Kırsal Kesiminden Başka Ülkelere Çalışmaya Giden İşçilerin Gönderdiği Paraların Verimli Alanlara Yönlendirilmesinde Rol Alan Değişkenler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ROLE AND POSITION OF TURKEY IN THE BLACK SEA REGION DURING THE PERIOD FROM 1946 TO 2012

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

AN EMERGING POWERHOUSE IN EURASIAN GEOPOLITICS : THE SHANGHAI SIX+

Ege Akademik Bakış Dergisi

Fransa’nın Arap Baharı Politikası

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNDA ŞÜPHECİLİK

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

John Rawls’un Mükemmel Toplum Düsüncesi: Elestirel Bir Bakış

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi