Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bosna ve Hersek Özelinde İslami Bankacılık ve Finans’ta Risk Yönetiminin Özellikleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genç İşsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Analiz

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

XIV. ve XV. ASIRLARDA OSMANLI ve AVRUPA EKONOMİLERİ: BİR MUKAYESE DENEMESİ

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi

OSMANLI ve AVRUPA'NIN İKTİSAT POLİTİKALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (XIV. ve XV. ASIRLAR)

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANINDA RİSK SERMAYESİ VE MELEK FİNANSMANI

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Ihracat-Buyume lli§kisi: Yapisal Kirilmali Bir Analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Finansal Entegrasyon Sürecinde Türkiye’de Bankacılık Sektörünün AB Bankacılık Sektörü le Karsılastırılması

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

İSLÂM EKONOMİSİ - MALİYESİ : ÇÖZÜLEMEYEN SORUNSALLAR

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

NEED OFRURALHOUSING THROUGH IA Y

Review Of Research

THE EUROPEANIZATION OF TURKEY: REFORM IN LOCAL GOVERNMENTS

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

BİR KARİYER TERCİHİ OLARAK GİRİŞİMCİLİKTE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi