Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 10 of 10

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

11 EYLÜL 2001 OLAYLARININ KANADA VE AMERİKA ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İSLAMLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA ETKİSİ

Akademik Bakış

PARA VAKIFLARININ MEŞRULAŞTIRILMASI SÜRECİ: İSLAM VAKIF HUKUKUNUN OSMANLI TOPLUMUNDA UYGULANMASINA DAİR BİR ANALİZ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Bridging the Gap: The Restitution of Historical Cash Waqf Through Vakıf Participation Bank

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Vehhabi Fırkasının Doğuşu ve Suudi Arabistan'a Etkisi

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Through Islamic Banks’ Zakat House (IBZH): Investment of Zakah Funds in Microfinance to Remove Poverty in Bangladesh: A New Model

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

KUR’AN KURSU ÖGRETCLERNN S DOYUM DÜZEYLER ÜZERNE BR NCELEME

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

İSLAMİ BİR EKONOMİDE FİRMA DÜZEYİ KARARLARI VE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi