Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 19 of 19

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İbn-i Haldun Sosyolojisinde Asabiyet Bağları, Devlet Ve Kamu Maliyesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy Index

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

2008 GLOBA L EKONOMİK KRİZİNİN ONCU GÖSTERGELERİ VE ÜLKELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bridging the Gap: The Restitution of Historical Cash Waqf Through Vakıf Participation Bank

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

SLE BÜTÜNLESME ÖLÇEG TÜRKÇE FORMU’NUN GÜVENLRLK VE GEÇERLLK ÇALISMASI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam Ekonomisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Entrepreneurship Development Through Self-help Groups: A Case Study Of Karveer Taluka In Kolhapur District

Indian Streams Research Journal

Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KÜRESELLEŞME VE KÜRESELLEŞMENİN EVRENSEL DEĞERLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

Türkiye’de Finansal Gelişme ve Enerji Tüketimi Arasında Nedensellik İlişkisi: 1960-2011 Dönemi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE BAŞÖRTÜSÜ SORUNU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

OECD ÜLKELERİ İÇİN EKONOMİK YAKINSAMA ÖNGÖRÜSÜNÜN ZAMAN SERİSİ PANEL BİRİM KÖK YÖNTEMLERİ İLE SINANMASI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

AVRASYA ÜLKELERİNİN DÜNYA TİCARET SİSTEMİNE ENTEGRASYONU

Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

BİR KARİYER TERCİHİ OLARAK GİRİŞİMCİLİKTE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNDA ŞÜPHECİLİK

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi