Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

Sermaye Piyasası Araçlarının İslami Finans Açısından Değerlendirilmesi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

XIV. ve XV. ASIRLARDA OSMANLI ve AVRUPA EKONOMİLERİ: BİR MUKAYESE DENEMESİ

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi

OSMANLI ve AVRUPA'NIN İKTİSAT POLİTİKALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (XIV. ve XV. ASIRLAR)

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

PARA VAKIFLARININ MEŞRULAŞTIRILMASI SÜRECİ: İSLAM VAKIF HUKUKUNUN OSMANLI TOPLUMUNDA UYGULANMASINA DAİR BİR ANALİZ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Vehhabi Fırkasının Doğuşu ve Suudi Arabistan'a Etkisi

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam Ekonomisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ÇALIŞMA ORTAMI ÖZELLİKLERİNİN HEKİMLERİN GÖREV VE BAĞLAMSAL PERFORMANSINA ETKİSİ

International Journal of Academic Value Studies

An Overview Of Economic Policy of “Injury (Damage) May Not Be Met By Injury in Islam”. (La Darar Wa-La Dırar Fi’l-Islam)

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İSLÂM EKONOMİSİ - MALİYESİ : ÇÖZÜLEMEYEN SORUNSALLAR

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

OECD ÜLKELERİ İÇİN EKONOMİK YAKINSAMA ÖNGÖRÜSÜNÜN ZAMAN SERİSİ PANEL BİRİM KÖK YÖNTEMLERİ İLE SINANMASI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

HOW NATIONAL TAXATION PROCEDURES DISTORT FINANCIAL REPORTING: ACCOUNTING FOR FINANCE LEASES IN TURKEY

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ: TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Türk Dergiciliğinin Doğum Sancıları

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi