Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 52

ISLAMI FINANSIN GELECEĞİN E İLİŞKİN DÜŞÜNCELER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

11 EYLÜL 2001 OLAYLARININ KANADA VE AMERİKA ÜNİVERSİTELERİNDEKİ İSLAMLA İLGİLİ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARA ETKİSİ

Akademik Bakış

Banking techniques, new alternative of engineering institutions of Islamic finance, ideal vs. reality: the way forward

International Journal of Innovation and Applied Studies

Geri Ödemelerin ve Kira Ödemelerinin Parçalı Aritmetik Değişimli Olduğu Ortaklığa Dayalı Konut Finansmanı Modeli

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Türkiye İle İran Arasındaki Ticari İlişkileri Etkileyen İktisadi ve Psikolojik Faktörler

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Türkiye’de Mevduat Banka Kredisi Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

2008 GLOBA L EKONOMİK KRİZİNİN ONCU GÖSTERGELERİ VE ÜLKELER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SLE BÜTÜNLESME ÖLÇEG TÜRKÇE FORMU’NUN GÜVENLRLK VE GEÇERLLK ÇALISMASI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

The Survey of the Relationship between Management Expected Profits and Disclosure Quality Associated with Market Surprise

International Journal of Innovation and Applied Studies

KATILIM BANKACILIĞININ GELİŞİMİNİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER: BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Entrepreneurship Development Through Self-help Groups: A Case Study Of Karveer Taluka In Kolhapur District

Indian Streams Research Journal

KUR’AN KURSU ÖGRETCLERNN S DOYUM DÜZEYLER ÜZERNE BR NCELEME

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Muslim Politics in Malaysia and the Democratization Process

International Journal of Islamic Thought

AVRUPA HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA İNANÇ TEMELLİ ENDEKSLERİN PERFORMANSLARININ ANALİZİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Stratejik Ortaklık

Güvenlik Stratejileri Dergisi

The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates

Güvenlik Stratejileri Dergisi

An Evaluation of Micro-Credit Programs in Bosnia and Herzegovina Using Porter’s Diamond Model

Eurasian Journal of Business and Economics

Ihracat-Buyume lli§kisi: Yapisal Kirilmali Bir Analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

YOZLAŞMANIN SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİLERİ: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Klasik ve Elestirel Jeopolitigin Karsılastırılması ve Stratejik Derinligin Bu Baglamda ncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE BAŞÖRTÜSÜ SORUNU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRKYE’DE VE DÜNYADA AKILCI LAÇ KULLANIMI

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

SOSYAL MEDYADA MÜSTER ETKLESM ve FRMALAR AÇISINDAN ÖNEM

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

Almanya’da Eğitim Politikalarının Başarısızlığı: Türk Gençlerinin Eğitim Trajedisinin ve Sosyal Eşitsizliğin Temelleri

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Finansal Entegrasyon Sürecinde Türkiye’de Bankacılık Sektörünün AB Bankacılık Sektörü le Karsılastırılması

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi Dergisi

PROBLEMS OFRURALPRIMARYEDUCA TION IN GULBARGA

Review Of Research

PROBLEMS OF URBANIZATION IN SOLAPUR CITY(MAHARASHTRA)

Review Of Research

AN ANALYSIS OF STRESS AMONG THE COLLEGE TEACHERS WITH SPECIAL REFERENCE TO COIMBATORE TAMIL NADU

Review Of Research

INDIAN AND WESTERN PHILANTHROPY BEFORE INCEPTION OF CHRISTIANITY- A STUDY

Review Of Research