Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 41

THE FUNCTIONS OF STATE IN DETERMINING ECONOMIC POLICIES IN ISLAMIC TRADITION

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ar-Ge YATIRIM BELİRLEYİCİLERİ: OECD ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ÜLKELER

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

OSMANLI PARA POLİTİKASINDA REFORM ÇABALARI: 1800-1844 DÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Almanya'nın İslâm'la Yüzyüze Gelmesi -Kanunî ve Dinî Konular-

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Vergi Toplamanın Özerkleştirilmesinin Vergi Toplamanın Etkinliğine Katkısı: İltizam Sistemi ile Bir Mukayese

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Faith or Reason? The Shi’ite Tradition of Political Ideas in the Light of the Theological Debate

European Journal of Economic and Political Studies

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

State Response to Religious Revivalism in Post-Soviet Central Asia

European Journal of Economic and Political Studies

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A Historical Survey of an Everlasting Debate: The Nature of Interest

European Journal of Economic and Political Studies

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A Postcolonial Analysis of J.M. Coetzee’s Two Novels: Waiting for the Barbarians and Life and Times of Michael K.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ÜNİVERSİTELERDE E-DEVLET VE İNOVASYON POLİTİKALARI, GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN ÖRNEĞİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

Antik Lykaonia’da Yönetim ve Şehirleşme

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

The economic issue of tourism Algerian and socioeconomic conditions of sustainable development in Algeria

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Syro-Lebanese Migration to Columbia, Venezuela and Curacao: From Mainly Christian to Predominantly Muslim Phenomenon

European Journal of Economic and Political Studies

DEFENCE SPENDING and POLITICAL BUSINESS CYCLES IN TURKEY

Ege Akademik Bakış Dergisi

Islamic Sharia Court (Law) Libraries in Nigeria: A Proposal for Networking

Trends in Information Management

THE INTERESTS OF THE CENTRAL ASIAN STATES AND THE SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION

Ege Akademik Bakış Dergisi

PROBLEMS AND PROSPECTS: Women Development through Non-Formal Basic Education

International Journal on New Trends in Education and Their Implications

ENHANCING QUALITY OF EDUCATION THROUGH E-LEARNING: The Case Study of Allama Iqbal Open University

The Turkish Online Journal of Distance Education

The Clash of Civilizations Thesis and Religious Responses

European Journal of Economic and Political Studies

OECD ÜLKELERİ İÇİN EKONOMİK YAKINSAMA ÖNGÖRÜSÜNÜN ZAMAN SERİSİ PANEL BİRİM KÖK YÖNTEMLERİ İLE SINANMASI

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

TÜRK SİVİL TOPLUMUNUN KÖKENLERİ: OSMANLI DÖNEMİ

Turkish Studies

The significance of psychology and environment dimensions for Malaysian Muslim women entrepreneurships venturing

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

STRATEGIC INTERVENTION OF ODL IN BANGLADESH

The Turkish Online Journal of Distance Education

ORTA SINIFLARIN MEKANSAL SEÇİMLERİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

HERŞEYİN DEĞİŞTİĞİ YILA GERİ DÖNÜŞ: 2002 GENEL SEÇİMLERİNDE PARTİ TERCİHLERİNİ YEREL DÜZEYDE BELİRLEYEN ETMENLER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi