Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 26 of 26

Finansal Rasyoların Katılım Bankaları ve Geleneksel Bankalar Arasında Bir Tasnif Aracı Olarak Kullanımı: Türkiye Örneği

Ege Akademik Bakış Dergisi

THE PARTICIPATION BANKING AND ITS COMPARISON WITH DEPOSIT BANKING IN THE TURKISH FINANCE MARKET

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: 1950 - 2009

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

TÜRKİYE’DE 2008-2010 YILLARI ARASINDA YAŞANAN EKONOMİK KRİZE KARŞI SOSYAL YANITLAR

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Mapping Out Economics of Non Profit Sector in Turkish Context

European Journal of Economic and Political Studies

Ethnocentrism, Religiosity, Environmental and Health Consciousness: Motivators for Anti-Consumers

Eurasian Journal of Business and Economics

XIX-XX. YÜZYILDA KÖYCEĞİZ’DE KROM MADENLERİ VE MADENLERİN İŞLETME İMTİYAZLARI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

NURUOSMANİYE KÜLLİYESİNİN OSMANLI MİMARLIK TARİHİ YAZILIMINDA BİR ‘DEĞİŞİM SİMGESİ’ OLARAK İRDELENMESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

Brian B. Kettell (2011). Orjinal Dil: İngilizce, Ciltsiz, 192 sayfa, John Wiley and Sons, ISBN: 978-0-470-97804-7.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

DECLINE OF A “MYTH”: PERSPECTIVES ON THE OTTOMAN “DECLINE”

Tarih Okulu Dergisi

KÂRIN İSTİKRARLI HALE GETİRİLMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

A COMPARISON OF COMPUTER ANXIETY AMONG INDIAN AND IRANIAN UNIVERSITY STUDENTS

International Journal on New Trends in Education and Their Implications

Assessment of academic departments efficiency using data envelopment analysis

Journal of Industrial Engineering and Management

Competing Geopolitical Interests of China, Russia and the United States in Central Asia and the Caspian Region

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

OPTİMUM PORTFÖYÜN SEÇİMİ:İMKB 30 ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YOZLAŞMA İLİŞKİSİ: BİR KESİT VERİ ANALİZİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Parents' Attitude toward Daughters' Education in Tribal Area of Dera Ghazi Khan (Pakistan)

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry

The Possibility of a Transnational Public Sphere & New Cosmopolitanism within the Networked Times: Understanding a Digital Global Utopia: “Avaaz.org” and a Global Media Event: “Freedom Flotilla”

Online Journal of Communication and Media Technologies

THE EUROPEANIZATION OF TURKEY: REFORM IN LOCAL GOVERNMENTS

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi

STUDENTS' BEHAVIOUR IN DECISION MAKING PROCESS TO ATTEND DISTANCE LEARNING PROGRAMS AT UNIVERSITAS TERBUKA, INDONESIA

The Turkish Online Journal of Distance Education

Strategic Defamation of Fethullah Gulen: English vs. Turkish

European Journal of Economic and Political Studies

ASKER AİLELERİNE YARDIMCI HANIMLAR CEMİYETİ

Türkiyat Mecmuası

Orta Asya Kırsal Kesiminden Başka Ülkelere Çalışmaya Giden İşçilerin Gönderdiği Paraların Verimli Alanlara Yönlendirilmesinde Rol Alan Değişkenler

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KÜLTÜREL ÇEŞİTLENME VE ANADOLU’DA BİZANS İKTİDARININ ÇÖKÜŞÜ

Tarih Okulu Dergisi

Ticaret Kültür: Azerice-İngilizce Şiir Çeviri için Pratik Arkaplan

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

Trading Culture: Practical Background for Azerbaijani-English Poetry Translation

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences