Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 51

Measuring Economic Empowerment among Self Help Group Beneficiaries

Review Of Research

İSLAM, ÇEVRE VE MUHASEBE: İSLAMİ İLKELER VE ÇEVRE MUHASEBESİ KAVRAMI

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Avrupa Gönüllü Hizmeti ve İslami Kültürün Anlaşılması Bağlamında Kültürlerarası Yetkinlik

Sosyoloji Dergisi

PARÇALI GEOMETRİK DEĞİŞİMLİ GERİ ÖDEMELER İLE ORTAKLIĞA DAYALI KONUT FİNANSMAN MODELİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Çatısma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANINDA RİSK SERMAYESİ VE MELEK FİNANSMANI

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

GİRİŞİMCİLİK VE DİN: TEMEL KAYNAKLARI ÇERÇEVESİNDE İSLAM’IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

MÜSLÜMAN KARDEŞLER ORGUTU'NUN SON DONEMDE ORTADOĞUDAKİ ETKİNLİĞİ VE SİYASETİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Efficient Frontier and Lower Partial Moment of the First Order

International Journal of Science and Engineering Investigations

Investigation of Agriculture Industrial Effects in Iran

International Journal of Science and Engineering Investigations

OSMANLI TÜRKİYE'SİNDE BAZI AŞİRET, CEMAAT VE TAİFELERİN EŞKIYALIK FAALİYETLERİ VE BUNLARIN MERKEZ-TAŞRA YAZIŞMALARINDAKİ YANSIMALARI: MARAŞ EYÂLETİ ÖRNEĞİ (1590-1750)

Turkish Studies

Rethinking the American Era: A Historical Perspective of Iranian Islamic Revolution and the U.S. Intelligence Community (IC)

Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi

ORTA SINIFA İKTİSADİ YAKLAŞIM

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Sermaye Malı İthalatının İşgücü Verimliliğine Etkisi: Panel Veri Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

The “New Great Game” Over the Caspian Region: Russia, the USA, and China in the Same Melting Pot

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

BEYOND SECULARISM: FAITH, IDENTITY AND DIFFERENCE: THE TURKISH CASE

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

Tocqueville’in Cezayir Raporlarında Doğa Yasaları ve Güvenlik

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Türk Bankacılık Sektöründe Büyüme, Büyüklük ve Sermaye Yapısı Kararlarının Karlılığa Etkisinin Analizi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE KOBİLERİN EKONOMİYE ETKİLERİ VE REKABET KOŞULLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

Uluslararası Öğrencilerin Problemleri: Türkiye ve Belçika Karşılaştırması

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ŞANLIURFA’ DAKİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA YATIRIM VE İŞLETME DÖNEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

REASSESSING THE 1948 ECONOMY CONGRESS

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

The Compare of Concentration and Efficiency in Banking Industry: Evidence from the OPEC Countries

Eurasian Journal of Business and Economics

FOREIGN DIRECTINVESTMENT(FDI) & INDIAN BANKING SECTOR

Review Of Research

A STUDYOFINDIAN INVESTORS INVESTMENTP A TTERN WITH RESPECT TO INITIALPUBLIC OFFERING IN INDIA

Review Of Research

The Problem of Financial Resource in Turkish Local Administration from a Historical Point of View

European Journal of Economic and Political Studies

WOMEN AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT THROUGH DISTANCE EDUCATION

International Women Online Journal of Distance Education

Russia’s Interests in the Syrian Conflict: Power, Prestige, and Profit

European Journal of Economic and Political Studies

Leadership Styles: A Study of Managers in Bahraini Organizations

International Journal of Science and Engineering Investigations