Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

İSLAMİ FİNANS ÇERÇEVESİNDE MENKUL KIYMETLEŞTİRİLMİŞ VARLIK; SUKUK DÜNYA VE TÜRKİYE PİYASASI İNCELEMESİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Bosna ve Hersek Özelinde İslami Bankacılık ve Finans’ta Risk Yönetiminin Özellikleri

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Finansal Sektörde Gelişim, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk Oranın Düşürülmesi: Nijerya Örneğii

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tahran Borsası’nın Verimliliğinin Değerlendirilmesi: En Aktif 50 Şirket Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Vehhabi Fırkasının Doğuşu ve Suudi Arabistan'a Etkisi

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

KREDİ KARTI TEMERRÜDÜ İLE SOSYO-EKONOMİK ETKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİYİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: ESKİŞEHİR KENT MERKEZİ ÖRNEĞİ

Akademik Bakış

Economic Growth and Remittances Inflow: Empirical Evidence from Kyrgyz Republic

Eurasian Journal of Business and Economics

Alternatif faizsiz sigortacılık uygulamaları ve gelir seviyesine göre kamu bilincinin değerlendirilmesi: Ampirik analiz

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Bezmiâlem Valide Sultan ve Gureba Hastanesi Vakfiyesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

KATAR VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE AKILLI KENTLER: MUKAYESELİ BİR ANALİZ

The Journal of Academic Social Science Studies

SEÇİLMİŞ ASYA ÜLKELERİ İÇİN İHRACATA DAYALI BÜYÜME MODELİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ

Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi

CORPORATE REPUTATION AND FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS IN TURKEY

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

ÖZEL SEKTÖR ŞİRKETLERİ İÇİN YİD İHALE PROBLEMİNİN ÇOK AMAÇLI OPTİMİZASYONU

Alphanumeric Journal

EFFICIENCY ANALYSIS IN TURKISH BANKING SECTOR

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

An Overview on Locating of Chain Stores Construction by using of Analytic Network Process in Geographic Information System Environment

International Journal of Science and Engineering Investigations

UNDERSTANDING THE NEGATIVE EFFECTS OF SOCIAL-NETWORKING FACEBOOK ON WOMEN

International Women Online Journal of Distance Education

Uluslararası Politik İktisat Çerçevesinde Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye Uygulaması

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Lübnan’da Toplumlararası Gergin İlişkiler

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Service quality in military peacekeeping mission as a determinant of customer’s perceived value: Empirical evidence

Intangible Capital

HABER SÖYLEMİNDE GEÇMİŞİ BUGÜNDEN KURMAK: SOMA ÖRNEĞİ

Moment Dergi