Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 57

Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Developing Islamic Liquidity Management Instruments: Resolving the Impasse between Central Bank of Nigeria (CBN) and Jaiz Bank Plc

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Comparative Risk and Return Analysis of Islamic and Conventional Financial Institutions in Pakistan

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

REFAH MODELLERİ AÇISINDAN AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN FİNANSMANI

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

TÜRK İKTİSAT TARİHİNDE DIŞ BORÇ SORUNU VE UYGULANAN İKTİSAT POLİTİKALARI

International Journal of Academic Value Studies

Micro-foundations of Economic Behaviour in Islamic Economic Framework

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama Analizi Ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

The Role of Islamic Microfinance in Socio-Economic Development in Bosnia and Herzegovina

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy Index

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bridging the Gap: The Restitution of Historical Cash Waqf Through Vakıf Participation Bank

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Corporate Governance in Islamic Perspective İslami Perspektiften Kurumsal Yönetim Masudul Alam Choudhury ve Mohammad Ziaul Hoque

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

ISLAMIC BANKING CAPITAL CHALLENGES TO INCREASE BUSINESS EXPANSION (INDONESIA CASES)

International Journal of Commerce And Finance

Kurumsal Kalite Faktörlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Körfez Ülkeleri Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Demand And Supply Conditions For Islamic Banking And Finance In Libya

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Dramın Boyutlarının Ölçümü: Terörizmin Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi

Fiscaoeconomia

Children in Brunei Darussalam: Their Educational, Legal and Social Protections

International Journal of Islamic Thought

KAMU KATILIM BANKACILIĞININ BANKACILIK SEKTÖRÜNE BEKLENEN ETKİLERİ

Turkish Studies

AN ANALYSIS OF MACROECONOMIC VARIABLES AFFECTING REAL SECTOR CONFIDENCE INDEX: THE CASE OF TURKEY

International Journal of Commerce And Finance

Determinants of Economic Growth in Syria between 1980 and 2010

Eurasian Journal of Business and Economics

The codification long-term goal and strategy development of intramuralprograms of Islamic Azad Universities in North West of Iran

Turkish Journal of Kinesiology

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

International Journal of Academic Value Studies

İsrail-Türkiye-Rusya “Enerji Üçgeni” ve Doğal Gaz Faktörü

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Explaining the Impact of Employee Performance Components (Components of Efficiency, Effectiveness, and Quality of Service) on the Profitability of National Bank Branches in Hormozgan Province

International Journal of Science and Engineering Investigations

Lack of Time on Projects and an Attempt to Compensate It Increasing Labor and Machinery Work Time and Its Relationship to Future Costs of the Project

International Journal of Science and Engineering Investigations

Quality of Human Resources in Europe Measured by Selected Indicators of Human Potential

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KATILIM BANKALARINDA KURUMSAL YÖNETİM VE PERFORMANS İLİŞKİSİ

Turkish Studies

KAFKASYA’DAN ANADOLU’YA GÖÇLER VE KAFKASYALI GÖÇMENLER

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çeşitli Endeks Fiyatlarının, Ayı ve Boğa Piyasası Dönemlerindeki Birlikte Hareketleri: Portföy Çeşitlendirmesi Önerileri

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi

Kalkınma İşbirliğinde Etkinlik Arayışları ve Yeni Aktörler: Paradigma Dönüşümü

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi