Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 19 of 19

İSLAM MALİ HİZMETLER SEKTÖRÜNDE İNSAN KAYNAKLARI KALKINMA İÇİN ÖNERİLEN BİR ÇERÇEVE

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

XIV. ve XV. ASIRLARDA OSMANLI ve AVRUPA EKONOMİLERİ: BİR MUKAYESE DENEMESİ

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi

OSMANLI ve AVRUPA'NIN İKTİSAT POLİTİKALARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ (XIV. ve XV. ASIRLAR)

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

AVRUPA ÜLKELERİNE GÖÇ EDEN TÜRK İŞÇİLERİN İKTİSADİ ETKİNLİĞE KATKISI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Criminal Behaviour as a Result of The Ethnic Origin - Comparison of Rates of “Recidivism” between Foreign and German Juvenile Offenders After Prison

Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul

Hazar Bölgesi içinde "Yeni Büyük Oyun": Rusya, Aynı Melting Pot yılında ABD ve Çin

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

VERGİ AHLÂKININ SOSYAL VE KÜLTÜREL BELİRLEYENLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Pakistan’daki Korunan Alanlar Sisteminin Değerlendirilmesi: Mevcut Durum ve Gelecekteki Gelişmelerle İlgili Problemler

Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi

The Impact of Internet Banking on Bank Performance and Risk: The Indian Experience

Eurasian Journal of Business and Economics

•Government Expenditure and National income: A Causality Test for Nigeria

European Journal of Economic and Political Studies

YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİLERİ (1990-2007 DÖNEMİ NEDENSELLİK ANALİZİ)

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

•Turkish Journalists as the Chivalry of Democracy: The Case of the Co-emergence of Democrat Party and Turkish Journalists Association in 1946

European Journal of Economic and Political Studies

1980'DEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE UYGULANAN NEO-LİBERAL İKTİSAT POLİTİKALARI

Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

RUSSIAN BANKRUPTCY LAW: A FAILED OLIGARCH ATTEMPT (Russian Bankruptcy Law)

Khazar Journal of Humanities and Social Sciences

•Centre-Periphery Divide as a Key to Understand Electoral Choices in Istanbul

European Journal of Economic and Political Studies

DEVLET SATINALMA: Malezya IN E-İHALE SİSTEMİNİN GÖZDEN

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

TÜRKİYE ’DE KORUMA ÖLÇÜTLERİNİN TARİHİ GELİŞİMİ: 19. YÜZYIL SONUNDAN 2004’E

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

OSMANLI DEVLETİNDE DEBBAĞLAR

Turkish Studies

AN EMERGING POWERHOUSE IN EURASIAN GEOPOLITICS : THE SHANGHAI SIX+

Ege Akademik Bakış Dergisi