Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 12 of 12

EFFECTIVENESS OF DIFFERENT MEDIUM OF EDUCATION TO IMPARTING KNOWLEDGE AT BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

The Turkish Online Journal of Distance Education

BEŞERİ SERMAYE VE İKTİSADİ BÜYÜME: BİLGİ VE SAĞLIĞIN NİJERYA VE TÜRKİYE’DE İKTİSADİ BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

YENİ LİBERALLEŞME EVRESİNDE KONUT EŞİTSİZLİKLERİNİN SINIF BOYUTU: ANKARA’DA BİR ÇALIŞMA

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

PARA VAKIFLARININ MEŞRULAŞTIRILMASI SÜRECİ: İSLAM VAKIF HUKUKUNUN OSMANLI TOPLUMUNDA UYGULANMASINA DAİR BİR ANALİZ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

BASIN-YAYINDA YER ALIŞ VE KULLANICI TEPKİLERİ: ELEŞTİRİ VE KULLANICI DEĞERLENDİRMESİ KUŞATMASINDA EL EZHER PARKI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

BASIN-YAYINDA YER ALIŞ VE KULLANICI TEPKİLERİ: ELEŞTİRİ VE KULLANICI DEĞERLENDİRMESİ KUŞATMASINDA EL EZHER PARKI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi

KÜRESELLEŞME KAVRAMLAŞTIRMASINDA MEDENİYET VE EVRENSEL TARİH

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BAZAARIS’ INTERESTS ON THE IRANIAN ECONOMY: A COALITION WITH ULAMA

Ege Akademik Bakış Dergisi

The relationship between undergraduate education system and postgraduate achievement in statistics

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

The Impact of Turkey’s Domestic Resources on the Turkic Republics of the Caspian Sea

European Journal of Economic and Political Studies

MEKAN KISIT! ALTINDA EKONOMİ -POLİTİĞİN ZAMANSAL KISITSIZLIĞI VE DÖNEMSEL BİR KARŞILAŞTIRMA: (HANEDANLIKTAN CUMHURİYETE "1840 - 1863 & 1980 - 2001" İÇ BORÇLARIN DIŞ BORÇLARA ÇEVRİLMESİ SÜRECİ)

İstanbul Üniversitesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları Dergisi

Federalism in Africa: The Case of Ethnic-based Federalism in Ethiopia

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi