Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

GİRİŞİMCİLİK FİNANSMANINDA RİSK SERMAYESİ VE MELEK FİNANSMANI

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

GİRİŞİMCİLİK VE DİN: TEMEL KAYNAKLARI ÇERÇEVESİNDE İSLAM’IN GİRİŞİMCİLİĞE BAKIŞINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

ORTA SINIFA İKTİSADİ YAKLAŞIM

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

GİRİŞİMCİLİK TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE KOBİLERİN EKONOMİYE ETKİLERİ VE REKABET KOŞULLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

ŞANLIURFA’ DAKİ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA YATIRIM VE İŞLETME DÖNEMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KAYNAK YÖNETİMİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GENÇ NÜFUSUN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK DÜZEYLERİNİ FARKLI KAYNAKLARDAN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEĞİN YORDAMASI

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

ENTREPRENEURIAL EDUCATION AT UNIVERSITIES: A CONCEPTUAL FRAMEWORK

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

MARKA DEĞERİ ALGILAMALARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

BİR KARİYER TERCİHİ OLARAK GİRİŞİMCİLİKTE DIŞSAL FAKTÖRLERİN ETKİSİ: SAKARYA ÖRNEĞİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

REKABET ORTAMINDA GİRİŞİMCİLER İÇİN VAROLABİLME REÇETESİ: RİSK YÖNETİMİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

TEMEL BİLEŞENLER BAKIMINDAN GAP’IN TAMAMLANMA ORANI VE ÜRETİM POTANSİYELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ ENTEGRASYONUNDA ŞÜPHECİLİK

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi