Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 43

Islami Perspektiften Kurumsal Sosyal Sorumluluk

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Gayrimenkul Sertifikalarının İslam İktisadı Perspektifinden Değerlendirilmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Development of Islamic Finance in Europe and North America: Opportunities and Challenges

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Musharakah Tijarah Cross-Border Financing: Concept, Structure and Salient Features

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bir Finansman Modeli Olarak Mudârabe’nin Faizsiz Bankacılıkta Etkin Şekilde Kullanılması Sürecinde Sivil Toplum Örgütlerinin Aktif Rol Üstlenmesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Developing Islamic Liquidity Management Instruments: Resolving the Impasse between Central Bank of Nigeria (CBN) and Jaiz Bank Plc

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Economics and Happiness Economics a Case Study on the Role of Central Banks in Approaching Human Wellbeing

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Necmettin Erbakan’ın Manevi Kalkınma Söyleminin İslam Ekonomisi İçerisindeki Yeri ve Sosyal Sermaye ile Asimetrik Bilgi Konularıyla İlişkisi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Comparative Risk and Return Analysis of Islamic and Conventional Financial Institutions in Pakistan

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Developing Maqasid al-Shari’ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Finance in France: Current State, Challenges and Opportunities

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Economic System, Poverty and Insurgency: From Zakāh Distribution to Capacity Building

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Micro-foundations of Economic Behaviour in Islamic Economic Framework

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Zakat and Distribution of Wealth on Islamic Economy: Case of Morocco

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

The Role of Islamic Microfinance in Socio-Economic Development in Bosnia and Herzegovina

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Financial Inclusion and Islamic Finance: A Survey of Islamic Financial Literacy Index

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bridging the Gap: The Restitution of Historical Cash Waqf Through Vakıf Participation Bank

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Corporate Governance in Islamic Perspective İslami Perspektiften Kurumsal Yönetim Masudul Alam Choudhury ve Mohammad Ziaul Hoque

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslâm Hukuk Düşüncesinde Bileşik (Mürekkep) Mâlî Sözleşmeler

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Serbest Piyasa Ekonomisi ve İslam Ekonomisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Bankacılıkta Nakit Yönetimi Ürün ve Hizmetlerinde Müşteri Deneyimi Anket Çalışması, Katılım Bankacılığı Örneği

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Proposed Model for the Implementation of Sadaqa House as Banking Product or Service

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Credit-Related Practices of Islamic Banks in Comparison with Theory: Case Study of Turkey

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Demand And Supply Conditions For Islamic Banking And Finance In Libya

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Efficiency in Islamic Banking: Evidence from MENA Region

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Through Islamic Banks’ Zakat House (IBZH): Investment of Zakah Funds in Microfinance to Remove Poverty in Bangladesh: A New Model

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies