Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 406
artan sırada

MARKETING MIX AND PURCHASING BEHAVIOR FOR JAPANESE MOTORCYCLE BRAND IN INDONESIA

International Journal of Commerce And Finance

BAD DEBT ISSUES IN ISLAMIC BANK: MACRO AND MICRO INFLUENCING (INDONESIA CASES)

International Journal of Commerce And Finance

NON PERFORMING FINANCING FACTOR IN SYARIA COMMERCIAL BANKING IN INDONESIA

International Journal of Commerce And Finance

HOW INDUSTRY 4.0 CHANGES BUSINESS : A COMMERCIAL PERSPECTIVE

International Journal of Commerce And Finance

THE ENERGY POLICIES OF EU, RUSSIA, TURKEY AND SYRIA

International Journal of Commerce And Finance

ISLAMIC BANKING CAPITAL CHALLENGES TO INCREASE BUSINESS EXPANSION (INDONESIA CASES)

International Journal of Commerce And Finance

AN ANALYSIS OF MACROECONOMIC VARIABLES AFFECTING REAL SECTOR CONFIDENCE INDEX: THE CASE OF TURKEY

International Journal of Commerce And Finance

DAY OF THE WEEK EFFECT IN CONVENTIONAL AND ISLAMIC STOCK INDEXES

International Journal of Commerce And Finance

IRRATIONAL HUMAN BEHAVIORS

International Journal of Commerce And Finance

FREE MOVEMENT OF NATURAL PERSONS: NORTH-SOUTH CONFLICTS OF ECONOMIC INTERESTS

Journal of International Trade, Logistics And Law

The codification long-term goal and strategy development of intramuralprograms of Islamic Azad Universities in North West of Iran

Turkish Journal of Kinesiology

TÜRKİYE'DE HELAL GIDA TÜKETİMLERİ KONUSUNDA TÜKETİCİ EĞİLİMLERİNİN ANLAŞILMASI: ÇOK BOYUTLU ÖLÇEKLEME ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA

Turkish Journal of Marketing

ÇOKULUSLU ŞİRKETLERİN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR VE BU ZORLUKLARIN MISIR’DAKİ PAZARLAMA POLİTİKALARINA ETKİSİ

Turkish Journal of Marketing

ROLE AND POSITION OF TURKEY IN THE BLACK SEA REGION DURING THE PERIOD FROM 1946 TO 2012

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

BULGARIA AND EUROPEAN UNION: MINORITIES’S SITUATION IN BULGARIA DURING THE INTEGRATION PROCESS FOR THE EUROPEAN UNION

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

PLANTATION NOSTALGIA: IMMIGRATION, LABOR, CASINO INDUSTRY, AND HISTORICAL TRAUMA IN CYNTHIA SHEARER’S THE CELESTIAL JUKEBOX

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

İsrail-Türkiye-Rusya “Enerji Üçgeni” ve Doğal Gaz Faktörü

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Suriye İç Savaşı’nın Lübnan’a Etkileri (2011-2016)

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

DAEŞ Sonrası Irak: Milli Tehditler ve Fırsatlar

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

Fransa’nın Arap Baharı Politikası

Turkish Journal of Middle Eastern Studies

REFAH MODELLERİ AÇISINDAN AVRUPA’DA VE TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN FİNANSMANI

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ: TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ

Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi

Exchange Rate Volatility and Trade Flows

Fiscaoeconomia

Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Fiyat-Kazanç Oranını Etkileyen Değişkenlerin Mars Yöntemi İle Belirlenmesi

Fiscaoeconomia

Dramın Boyutlarının Ölçümü: Terörizmin Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi

Fiscaoeconomia

Gelişmekte Olan Ülkelerde Serbestleştirici Politikaların Ekonomik Kalkınma Üzerindeki Etkileri

Fiscaoeconomia

İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama Analizi Ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Brian B. Kettell (2011). Orjinal Dil: İngilizce, Ciltsiz, 192 sayfa, John Wiley and Sons, ISBN: 978-0-470-97804-7.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

CEMAL ABDÜL NASIR’DAN ABDÜLFETTAH EL-SİSİ’YE; MISIRDAKİ MÜSLÜMAN KARDEŞLERİN VE DEMOKRASİNİN TARİHSEL EVRİMİ

Yeditepe University Department of History Research Journal

HABER SÖYLEMİNDE GEÇMİŞİ BUGÜNDEN KURMAK: SOMA ÖRNEĞİ

Moment Dergi