Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 406
azalan sırada

Islamic Perspective on the Impact of Ethics and Tax for Nigerian Economic Development

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİNDE ENTROPİK AĞIRLIKLARLA VERİ ZARFLAMA ANALİZİ

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE YOZLAŞMA İLİŞKİSİ: BİR KESİT VERİ ANALİZİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KOBİ’lerde İhracat Performansını Belirleyen Unsurların İncelenmesi: İnegöl’de Faaliyette Bulunan İşletmeler Üzerinde Bir Alan Araştırması

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkiye’de Turizm Gelirleri İle Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Regional Disparity and Clusters in Turkey: A Lisa (Local Indicators of Spatial Association) Analysis

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yöneticilerin Yeniden Yapılanma Sürecinde İnovasyona Bakış Açısı: Kardemir Örneği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Nurettin Topçu’da Milliyetçilik Ve Anadolu Milliyetçiliği

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

A Postcolonial Analysis of J.M. Coetzee’s Two Novels: Waiting for the Barbarians and Life and Times of Michael K.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Yerel Yönetimlerde Örgüt Kültürünün Örnek Olay Kapsamında Değerlendirilmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Antik Lykaonia’da Yönetim ve Şehirleşme

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

XIX-XX. YÜZYILDA KÖYCEĞİZ’DE KROM MADENLERİ VE MADENLERİN İŞLETME İMTİYAZLARI

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

REASSESSING THE 1948 ECONOMY CONGRESS

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

AVRUPA ÜLKELERİNE GÖÇ EDEN TÜRK İŞÇİLERİN İKTİSADİ ETKİNLİĞE KATKISI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Çatısma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Güney Kore ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasındaki Stratejik Ortaklık

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Tocqueville’in Cezayir Raporlarında Doğa Yasaları ve Güvenlik

Güvenlik Stratejileri Dergisi

The Rise and Development of the Liberal Thought ın Turkey

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KAMU TRANSFER HARCAMALARI VE BÜYÜME İLİŞKİSİ: DİNAMİK PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE UZUN DÖNEM ANALİZİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TÜRKİYE’DE EKONOMİK BÜYÜME VE KAMU HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN AMPİRİK ANALİZİ: 1950 - 2009

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

BEYOND SECULARISM: FAITH, IDENTITY AND DIFFERENCE: THE TURKISH CASE

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası

ÖZBEK ISTAN, K IRGIZISTAN VE TACIK ISTAN CUMHURIYETLERI ARASINDA FERGANA SERBEST TICARET BÖLGESI PROJESI

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

ANGLO - OTTOMAN CONFRONTATION IN YEMEN: 1840-49

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Universite Düşüncesinin Ontolojik İlkesi ve Mantıksal Sınırları

Kaygı: Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

MÜZE ENVANTERİNİN DEPREME KARŞI KORUNMASI: TÜRKİYE’DE 1999 DEPREMLERİNDEN ÇIKARILAN DERSLER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi