Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 11 of 11

İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Developing Maqasid al-Shari’ah Index to Evaluate Social Performance of Islamic Banks: A Conceptual and Empirical Attempt

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Islamic Finance in France: Current State, Challenges and Opportunities

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Günümüz Fıkhî-İktisadî Problemlerin Değerlendirilmesinde Fıkıh Mirasımız İle İlişki Biçimimiz

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Üç Semavî Dine Ait Prensiplerin Muhasebe Biliminin Oluşumu Üzerindeki Muhtemel Etkileri

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Credit-Related Practices of Islamic Banks in Comparison with Theory: Case Study of Turkey

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Efficiency in Islamic Banking: Evidence from MENA Region

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Faizsiz Finansal Kuruluşlarda Zekât, Zekât Fonu ve Zekât Muhasebesi

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Achieving Job Satisfaction through Spirituality: A Case Study of Muslim Employees

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

Dışsal Şokların Katılım Endeksi Üzerindeki Etkisi: Kalıcı mı, Geçici mi?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies