Buradasınız

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

İslam İktisadı İnsanlık için Bir İhtiyaç mı?

International Journal of Islamic Economics and Finance Studies

İslam İşbirliği Teşkilatı’na Üye Ülkelerin Veri Zarflama Analizi Ve TOPSIS Yöntemiyle Karşılaştırılması

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Orta ve Doğu Avrupa Ülkelerinde Genç İşsizliği ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Analiz

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Finansal Sektörde Gelişim, Ekonomik Büyüme, Yoksulluk Oranın Düşürülmesi: Nijerya Örneğii

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Tahran Borsası’nın Verimliliğinin Değerlendirilmesi: En Aktif 50 Şirket Örneği

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

AVRUPA ÜLKELERİNE GÖÇ EDEN TÜRK İŞÇİLERİN İKTİSADİ ETKİNLİĞE KATKISI

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Dramın Boyutlarının Ölçümü: Terörizmin Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Coğrafi Ağırlıklı Regresyon Analizi

Fiscaoeconomia

Political Business Cycle on the Agricultural Supports in Turkey

Eurasian Journal of Business and Economics

Türkiye’de Katılım Bankalarının Tercih Edilme Sebepleri: Ampirik Bir Tetkik

Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Impact of Information Technology on Financial and Bureaucratic Corruption in Developed and Developing Countries

International Journal of Science and Engineering Investigations

TÜRKİYE'DEKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ BÜYÜME VE İHRACATA ETKİSİ

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

The Effect of Banking on Value Added for Services Sector in Iran

International Journal of Science and Engineering Investigations

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ BANKA ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Regional Disparity and Clusters in Turkey: A Lisa (Local Indicators of Spatial Association) Analysis

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

SIRA İSTATİSTİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARINDAN BİR ÖRNEĞİN DEĞERLENDİRMESİ

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi