You are here

PANTÜRKÇÜLÜK: KAFKAS İTTİHAD VE TERAKKÎ FIRKASI VE PROTOKOL METNİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Nationalistic ideology, wich is said to have emerged with the French Revolotion, made itself felt strongly in the Ottoman State as it did all around the world. Turkism appeared as a reflex against the political games the great states wanted to play on the Ottoman land, and the Turkish world. Turkism became the formal ideology of the Ottoman State during the 1st Worl War. The Ottoman Party of Union and Progress struggled against the political activies of Russia over the Turkish World and Caucasus, and tried to survive in the mentioned geographies. The most significant result of these struggles is the Caucagus Party of Union and Progress, established with a similar name and intention.
Abstract (Original Language): 
Fransız İhtilali ile başladığı kabul edilen milliyetçilik ideolojisi, bütün dünyada olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde de kendini kuvvetli bir şekilde hissettirdi. Büyük devletlerin hem Osmanlı Devleti hem de Türk dünyası üzerinde oynamak istedikleri oyunlara karşı bir refleks olarak da Türkçülük fikri ortaya çıktı. I. Dünya Savaşı yıllarında Türkçülük fikri Osmanlı Devleti'nin resmi ideolojisi oldu. Özellikle Rusya'nın Türk dünyası ve Kafkaslar üzerindeki faaliyetlerine karşı Osmanlı İttihad ve Terakki Fırkası bu coğrafyalarda da büyük bir devlet olmanın gereği olarak varlık mücadelesi verdi. Bunun en somut örneği de hem isim, hem de amaç birlikteliği ekseninde oluşturulan Kafkas İttihad ve Terakki Fırkası'dır.