You are here

CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEDEN BİR TÜRK ÜNİVERSİTESİ DEĞİLDİR? KÜLTÜRLERARASI BİR ANALİZ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bu başlığa benzer bir başlığı Celal Şengör (2015) “Newton Neden Türk Değildi?” adlı eserinde kullanmıştır. O da kitabında ifade ettiği gibi Çinli hocasının 1970’li yıllarda emeklilik konuşmasını benzer bir konuda yaptığını, kendisinin de ondan ilham alarak üniversitelerin kültürlerin bir ürünü olduğu genel tezinden hareketle böyle bir başlığı seçtiğini belirtiyor. Gerek Şengör gerekse Çinli hocası bilim insanlarından hareketle kültürlerarası bir kıyaslama yaparken ben konuyu kurumlar (üniversiteler) bazında yapmayı uygun gördüm. Analizlerime başlamadan önce iki ülkeden iki üniversitenin bazı özelliklerini aşağıdaki tablolar vasıtasıyla karşılaştırmak istiyorum. Bunlar ABD’den California Institute of Technology (CIT) diğeri Türkiye’den Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’dür (GYTE).

REFERENCES

References: 

Adıvar A. (1939). Osmanlı Türklerinde İlim. İstanbul: Remzi Kitabevi.
Gürüz K. (2003). Yirmibirinci Yüzyılın Başında Türk Milli Eğitim Sistemi. İstanbul: İş Bankası Yayınları.
Hofstede G. (2003). Cultures Consequences. CA: Sage Publication.
Marko İncili, Kitabı Mukaddes. www.kitabımukaddes.com
Şengör, C. (2015). Newton Neden Türk Değildi? İstanbul: Ka Kitap.
Ülgener, S.F. (1951). İktisadi İnhitat Tarihimizin Ahlak ve Zihniyet Meseleleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayınları.
Ülken, H.Z. (2013). Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com