You are here

İNFORMAL EĞİTİM ÇEVRELERİNE YAPILAN GEZİLERİN PLANLANMASI VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI: ENERJİ PARKI ÖRNEĞİ

PLANNING AND EVALUATION OF FIELD TRIPS TO INFORMAL LEARNING ENVIRONMENTS: CASE OF THE ‘ENERGY PARK’

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Informal learning environments which assist science education and complete the education at schools are very efficient especially on primary school students’ gaining cognitive, emotional and psychomotor behaviors. In addition, students also improve their social skills by carrying out oral communication in these places. A new model is presented in this study to reduce the workload of teachers in schools which organize tours to newly-opened Energy Park in Ankara and to provide a chance to plan the tour in such a way as to provide a source for them. Preparation of new models for the other informal learning environments like this one will assist attaining the education goals of these locations.
Abstract (Original Language): 
Fen ögretimine önemli katkılar saglayan ve okuldaki egitimi tamamlayan informal egitim ortamları; özellikle ilkögretim ögrencilerinin bilissel, duyussal ve psikomotor davranıslar kazanmasında oldukça etkilidir. Bunun yanında ögrenciler bu mekanlarda sözlü iletisim uygulamaları yaparak sosyal becerilerini de gelistirmektedir. Yapılan çalısmayla Ankara’da bulunan Enerji Parkına gezi düzenlemek isteyen egitimcilere kaynak teskil etmesi için gezi sürecini planlama fırsatı saglayacak bir taslak sunulmustur. Hazırlanan taslak gibi diger informal egitim ortamlarına yönelik olarak yeni taslakların olusturulması, bu yerlerin egitim amaçlarına daha saglıklı ulasmasına yardımcı olacaktır.
FULL TEXT (PDF): 
282-290

REFERENCES

References: 

Anderson, D., Lucas, K., Ian Ginns S. & Dierking, L. D. (2000).
Development of knowledge about electricity and magnetism during a
visit to a science museum and related post-visit activities. Science
Education, 84, 658–679.
Ata, B. (2002). Müzelerle ve tarihi mekanlarla tarih ögretimi: Tarih
ögretmenlerinin “müze egitimine” iliskin görüsleri. Yayınlanmamıs
Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Bakan, F. (2003). Egitim fakültelerinde müze egitimi ve uygulamaları.
Unpublished M.A. Thesis, Marmara Üniversitesi Egitim Bilimleri
Enstitüsü, %stanbul.
Baker, B. (2002). Using science centres as a resource. Australian Primary &
Junior Science Journal, 18(1), 20-23.
Bowker, R. (2004). Children’s perceptions of plants following their visit to the
eden project. Research in Science and Technological Education, 22(2),
227-243.
Bozdogan, A.E. (2007). Role and importance of science and technology
museum in education. Yayınlanmamıs Doktora Tezi, Gazi University,
Education of Sciences Institute, Ankara.
Gerber, B.L., Cavallo, A.M.L. & Marek, E.A. (2001). Relationships among
informal learning environments, teaching procedures and scientific
reasoning ability. International Journal of Science Education, 23(5),
535- 549.
Griffin, J. & Symington D. (1997). Moving from task-oriented to learningoriented
strategies on school excursions to museums. Science Education,
81,763–779.
Guisasola, J., Morentin, M. & Zuza, K. (2005) School visits to science
museums and learning sciences: A complex relationship. Physics
Education, 40(6), 544-549.
Hannu, S. (1993). Science Centre Education. Motivation And Learning Dn
Informal Education. Unpublished Doctoral Dissertation, Helsinki
University Department of Teacher Education, Helsinki: Finland.
Holmes, J.A. (2003). Museum-based learning: ınformal learning settings and
their role in student motivation and achievement in science.
Yayınlanmamıs Doktora Tezi, College of Education, Louisiana Tech
University, Louisiana.
Jarvis, T. & Pell, A. (2005). Factors influencing elementary school children’s
attitudes toward science before, during, and after a visit to the UK
National Space Centre. Journal of Research in Science Teaching, 42(1),
53-83.
Kisiel, J. F. (2005). Understanding elementary teacher motivations for science
fieldtrips. Science Education, 89, 936-955.
Kösebalan, N. (1989). Egitsel fonksiyonları açısından müze organizasyonu ve
yönetimi: Türkiye’de müzecilik sorunları. Unpublished M.A. Thesis,
%stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Organizasyon ve %sletme
Politikası Anabilim Dalı, %stanbul.
Lemelin, N. & Bencze, L. (2004). Reflection-on-Action at a science and
technology museum: Findings from a university-museum partnership.
Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education,
4(4), 467-481.
Rapp, W. (2005). Inquiry-based environments for the inclusion of students
with exceptional learning needs. Remedial And Special Education, 26(5),
297–310.
Rix, C. & Mcsorley J. (1999). An investigation into the role that school-based
interactive science centres may play in the education of primary-aged
children. International Journal of Science Education, 21(6), 577–593.
Tal, R., Bamberger, Y. & Morag, O. (2005). Guided school visits to natural
history museums in Israel: Teachers’ roles. Science Education, 89, 920–
935.
Wellington, J. (1990). Formal and informal learning in scince: The role of the
interactive science centres. Physics Education, 25, 247-252.
Yıldırım, A. & Simsek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastırma
yöntemleri. Seçkin Publishing: Ankara.
Yılmaz, A. (1996). Müzelerde çocuk egitiminin müze koleksiyonları
baglamında degerlendirilmesi ve Rahmi M. Koç sanayi müzesi
örneginde irdelenmesi, Unpublished M.A. Thesis, Yıldız Teknik
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, %stanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com