You are here

Arapçanın Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme

Testing and Evalvation in Teaching of Arabic as a Foreign Language

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to present information about the ways to effective testing of language functions such as sound, morphology, structure, and vocabulary and language skill such as listening comprehension, speaking, reading comprehension, and writing for the students who learn Arabic as a foreign language.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Arapça’yıyabancıdil olarak öğrenen öğrencilerin ses, morfoloji, sözdizim ve kelime gibi dil unsurlarıve dinlediğini anlama, konuşma, okuduğunu anlama, yazılıanlatım gibi dil becerileri konusunda en verimli bir şekilde nasıl sınav yapılacağıhakkında, birer örnekle bilgi vermektir.