You are here

Müzik Eğitimi ve Çocuklarda Bilişsel Başarı

Music Education and Cognitive Achievement of Children

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study aims to discover the effect of music education especially on the cognitive achievement of the children, and to emphasize that as it is generally thought music does not only apply to senses but also to minds by feelings and it takes an important part in the cognitive learning of the children at every age. For this study all the studies carried out in this field were examined and a mini research was conducted upon 26 students studying in the 2 nd and 3 rd year students of Ankara Rıfat Ege Binnaz Ege Anatolian high school . In the study the average marks of all the subjects of the students taking and not taking music education were compared. The marks were grouped and their frequency and percentage distribution were determined . The results revealed that the students taking music education were more successful in all subjects .
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, müzik eğitiminin çocukların özellikle bilişsel başarılarıüzerindeki etkisini ortaya koymak, genelde düşünüldüğü gibi müziğin sadece duygulara seslenmekle kalmayıp, duygular yoluyla akla seslendiğini, ayrıca her yaşgrubundaki çocuğun bilişsel öğrenmelerinde de önemli ölçüde etkin bir rol oynadığınıvurgulamak amacınıtaşımaktadır. Bu amaçla yurt dışında koynuyla ilgili yapılmışaraştırmalar taranmış, bu araştırmaların ışığıaltında Ankara Rıfat Ege Binnaz Ege Anadolu Lisesi 2. ve 3. sınıf öğrencilerinden toplam 26 öğrenci üzerinde mini bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada müzik eğitimi alan ve almayan 2 gruptan oluşan öğrencilerin, yıl sonunda tüm derslerden aldıklarınot ortalamalarıkarşılaştırılmıştır. İki grubun yıl sonu not ortalamalarıgruplanarak, gruplar arasında frekans ve yüzde dağılımlarıalınmış, sonuç olarak müzik eğitimi alan grubun tüm derslerden daha başarılıolduğu saptanmıştır.

REFERENCES

References: 

Başaran İ. E., Eğitim Psikolojisi, Ankara, 1969.
İpşiroğlu N., Sanattan Güncel Yaşama, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1998.
Selçuk Z., Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayınları, Ankara, 2000.
Uçan A., İnan ve Müzik, İnsan ve Sanat Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları,
Ankara, 1996.
Yavuzer H., Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.
www.menc.org/publication/articles/academic/powtuck.htm.resarch on the relationship
of music and other academic areas.
www.menc.org Music Education Facts and Figures.
www.musica .uci.edu/mrn/U112F94.html Music and Cognitive Achievement in
Children.
www.suite101.com/articles/article.cfm A study of Evidence that Music Education is a
positive Factor, Theses by Jeane Akin, California state University
Sacramento, California Chapter 4 The Data, 1987.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com