You are here

Müzik Eğitiminde Toplam Kalite Uygulamaları

Aplications of total quality management in music education

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, it has been investigated the necessarity and applicability field of Total Quality Management in music educational foundations. In this way, ıt has been discussed the basic compenents of Total Quality Management and the importance of vision, mission and team teaching in music education.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada müzik eğitimi kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi’nin gerekliliği ve uygulanabilirlik alanlarıincelenmiştir. Bu doğrultuda müzik eğitimi ve Toplam Kalite Yönetimi hakkında genel bir bilgi verilerek alanın ilkelerinden olan vizyon, misyon ve takım çalışmasının önemi ile bu ilkelerin müzik eğitimi kurumlarında kullanılmasının yararlarıele alınmıştır.

REFERENCES

References: 

Aksoy, Ö., 2000, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü TKY Dersi Araştırma Ödevi, Ankara.
Cafoğlu, Z., 1996, Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi, Avni Akyol Ümit Kültür Vakfı
Yayınları, İstanbul.
Cafoğlu, Z., 1999, Yeni Türkiye Dergisi, 26 (Özel sayı), 308.
Ensari, H., 1999, XXI. Yüzyıl Okulları İçin TKY, Sistem Yayıncılık, İstanbul.
Köksal, H., 1998, Kalite Okullarına Geçişte TKY, Dünya Yayınları, İstanbul.
Odaman, S. ve Özer, P.S., 1999, Yeni Türkiye Dergisi, 26 (Özel Sayı), 295.
Şahin, A., 1999, Yeni Türkiye Dergisi, 26 (Özel Sayı), 315.
Uçan, A., 1994, Müzik Eğitimi, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com