You are here

İnsan İlişkilerinde Önemli Bir Kur’an İlkesi: “Kötülüğü İyilikle Savmak”

An Important Prıncıple Of Qu’ran In Human Relatıons: “ To Avoıd Mısdoıng Bymeans Of Goodness”

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the aims of the Qur’an in the realm of ethics is to bring up persons who have made a part of their personality the attitude of “avoiding misdoing by goodness”. Pointing to the difficulty of having such a character Qur’an puts emphasis on the fact that a believer, by means of his faith in God and by means of the motivations of the rewards he will meet in the hereafter, acquires the capacity of “avoiding the misdoing by means of goodness”.
Abstract (Original Language): 
Kur’an’ın ahlâk alanındaki hedeflerinden birisi, “kötülüğü iyilikle savma” tutumunu kişiliğinin bir parçası haline getirebilmiş insanlar yetiştirebilmektir. Böyle bir karaktere sahip olmanın zorluğuna dikkat çeken Kur’an, mü’minin Allah’a olan imanı, ahirette karşılaşacağı ödüllerin motivasyonu sayesinde “kötülüğü iyilikle savma” kabiliyetini kazanabileceğine dikkat çekmiştir.