You are here

HUKUKUN FENOMENOLOJİSİ

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (Original Language): 
Yüzyılımızın ünlü Alman düşünürü Edmond Husserl (1859-1938) yanından kurulmuş bulunan fenomenoloji, —tüm karmaşıklığına karşın— hukukun bilimsel temellendirimi açısından önemli bir rol oynayabilecek karakterde görünmektedir. Ancak bu, bir lejitimasyonu zorunlu kılmakta; fenomenoloji, ancak lejitime edilmiş biçimiyledir ki sözkonusu fonksiyonunu görme olanağına sahip bulunmaktadır. Bu bakımdandır ki biz, fenomenolojinin hukuk bilimi yönünde açtığı Ufukları, daha önceki bir etüdümüzde yaptığımız böyle bir lejitimasyona dayalıkla belirteceğiz. Ancak, gene de burada, tümleyici nitelikte bir açıklama yapmayı gerekli görmekteyiz.
617-641