You are here

TÜRKLERDE ANADİLDE İBADET MESELESİ -CUMHURİYET DÖNEMİ-

THE ISSUE OF 'THE PRAYER IN MOTHER TONGUE' IN TURKS -REPUBLICAN PERIOD-

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
After th e foundation of the Turkish Republic, there have been very important attempts to perform prayers in Turkish language, primarily about the salah (the five daily prayers). The concept of 'prayer in mother tongue' which was just an idea put forwarded by Western influencial thinkers, became an active religious reform advocated by the state after the foundation of the Republic. In this regard, one of the governmental institutions, namely the Faculty of Theology in Istanbul University (Darülfünun), provided a report supporting the idea of performing the prayers in Turkish. Furthermore, the founder of the Republic Mustafa Kemai Atatürk supported this reform enthusiastically by his decree which encouraged famous religious men to recite Quran and to call to prayer in Turkish. Consequently the prayers in Turkey have been performed in Turkish for a long time. We will analyse in this article this very important aspect of our history.
Abstract (Original Language): 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra başta namaz olmak üzere ibadetlerin Türkçe olarak yapılması yönünde çok önemli girişimler olmuştur. Önceleri özellikle Batıdaki gelişmelerin etkisinde kalan bazı düşünürler tarafından dile getirifert anadilde ibadet anlayışı, Cumhuriyetin kurulmasından sonra bizzat Devletin öncülük yaptığı bir hareket halini almıştır. Devletin resmi bir kuruluşu olan İstanbul Darülfünun İlahiyat Fakültesi, ibadetlerin Türkçe ifası yönünde bir rapor hazırladığı gibi, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk de, bu harekete destek vermiş, bizzat kendisi seçtiği dönemin ünlü imamlarına Türkçe ezan okuyup Türkçe Kur'an okumalarını emretmiştir. Bunun sonucu olarak Türkiye'de başta ezan olmak üzere bazı ibadetler uzun süre Türkçe olarak ifa edilmiştir. Bu çalışmada, yakın tarihimizin oldukça önemli hadiseleri arasında yer alan bu gelişmeler işlenmekledir.