You are here

VERİ ZARFLAMA ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (VZAHP) İLE SAYISAL KARAR VERME

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this paper, we study a new technique Data Envelopment Analysis Analytical Hierarchy Method (DEAHP), which is a hybrid from Data Envelopment Analysis (DEA) and the Analytical Hierarchy Method (AHP). The DEAHP methodology benefits from DEA models in determining the weights in pairwise comparison matrices, which are the fundamental of the AHP technique. The hybrid approach yields the most appropriate decisions by means of these weights. From empirical view, we use a set of published data on pricing strategies in automobile sector in Turkey, which fed a classical AHP model. Our findings stemming from our comparisons are discussed in detail from both theoretical and empirical points of view.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Veri Zarflama Analizi (VZA) Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yaklaşımlarının bir arada kullanılması ile geliştirilen Veri Zarflama Analitik Hiyerarşi Prosesi (VZAHP) yöntemi ele alınmıştır. VZAHP; AHP yönteminin temelini oluşturan ikili karşılaştırma matrislerindeki ağırlık hesaplamasında, VZA modellerini kullanmakta ve bu ağırlıklar yardımı ile en uygun kararı belirlemektedir. Ampirik açıdan da, Türkiye’deki otomotiv sektöründeki fiyatlandırma stratejilerini araştıran Analitik Hiyerarşi Prosesi verileri ele alınmıştır. Teorik ve ampirik karşılaştırmalardan elde edilen bulgular ayrıntılı olarak tartışılmıştır.