You are here

BÜTÜNLEŞİK ÜRETİM PLÂNLAMA YÖNTEMLERİ VE İLİŞKİN TAHMİN TEKNİKLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
Bütünleşik üretim plânlama, gerek seri gerekse sipariş imalâtı yapan işletmelerde kullanılan önemli bir plânlama tekniğidir. Bir işletmenin yaptığı imalâtın tümünün bir bütün olarak planlanmasını amaçlayan türdeki üretim plânlama çalışmalarının gerçeklenmesinde kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemler içinde, doğrusal programlama uygulamalarından kuadratik maliyet fonksiyonlarını kullanma nümerik optimizasyon yaklaşımlarına kadar geniş bir aralık içindeki yöneylem araştırması teknikleri görülebilir. Burada kullanıldığı anlamda, bütünleşik plânlama deyimi planlama fonksiyonu minun yanısıra programlama fonksiyonunu da kapsamaktadır. Bütünleşik plânlama, tahmin tekniklerinin kullanılmasına büyük gereksinme gösteren bir alandır. Plânlama girdilerinin belirlenmesi için yapılan tahminlerin yanlışlığı halinde plânlama çalışmalarından hiçbir yarar sağlanamaz. Plânlama çalışmalarının bütünleşik olma niteliği, plânlama girdileri için yapılan tahminlerin geçerliliğini artıran bir özelliktir. Bu makalede, başlangıçta bütünleşik plânlama tekniğinin özellikleri ve uygulama alanları açıklanacak, ardından bu çalışmalarda kullanılan çeşitli yöntemler incelenecektir. Çalışmamızın son bölümünde ise, Özellikle satış taleplerinin tahmini için kullanılan çeşitli istatistik yöntemlerden söz edildikten sonra bütünleşik üretim plânlama çalışmalarında uygulanmasından yarar beklediğimiz iki katlı bir tahmin tekniği incelenecektir.

REFERENCES

References: 

1. Bowman, E. H,
2. Buffa, E . S.
3. Buffa, E. S.
4. Crane, D. B.
5. Hanssman. F.
6. Holt, C.
7. Holt, C
8. Holt, C.
9. Jones, C. H.
10. Kuenrguhter, H.
11. Lee, W. B.
12. Orrbcck, M. G.
13. Özgen, H.
14. Silver, E. A.
15. Starr, M. K.(
16. Taubert, W. H.
17. Vergin, R. C ,
18. Vollmann, T. E .
r
Ü. Candan
K A Y N A K L A R
Consistency and Optimality İn Managerial Decision Making,
Management Science, C. 9, 1963, S : 310-321.
Produetion - Inventory Systems: Planning and Control,
Irwin, Homemvood Illinois, 1968.
Basic Produetion Management, Wİley, New York, 1971.
Crotty, J.R.; A Two Stage Forecastİng Model, Exponential
Smoothing and Multiple Regression, Management Science,
Nisan 1967, S : B 501 - B 507.
Hans, S. ; A Linear Programming Approach lo Produetion
and Employment Scheduling, Management Technİques,
1960, S : 46-51.
Modigliani, F. — Simon, H.; A Linear Decision Rule for
Produetion and Employment Management Science, 2, 1955,
S : 1-30.
Modigliani, F . — Muth, J.; Derivetion of a Linear Decision
Rule for Produetion and Employment, Management Science
2, 1956, S : 159- 177.
Modigliani, F. — Muth, J. Simon, H. ; Planning Produetion,
Inventories and Work Force, Prentice Hal, 1960.
Parametric Produetion Planning, Management Science, Haziran
1967, S : 843 - 867.
Extensİons of Bowman's Theory of Managerial .Decision
Making, Management Science, 15, 1967, S : 127 - 158.
Khumawala, B.M. ; Simulation Testing of Aggregate Produetion
Planning Models in an implementation Methodology,
Management Science, 20, No. 6, Şubat 1974, S : 900¬
912.
Şehvette, D. R. — Thompson, H. E . , ; The Effect öf Worker
Productivity en Produetion Smoothing, Management
Science, 14, 1968, S : 332-342,
Doğrusal Ulaştırma Yöntemi İle Üretim Plânlama ve Kon
trol, Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, 1975.
Medium Range Aggregate Produetion Planning : State of
Art, Produetion atıd Inventory Management, Mart 1972,
S : 23-26.
Systems Management of Operations, Prentice Hail, 1971.
A Search Decision.. Rule for Aggregate Scheduling Problem,
Management Science, 14, 1968, S : 343 - 368.
Produetion Scheduling Under Seasonal Demand, Journal
of Industrial Enginearing, Mayıs 1966, S : 260 - 266.
Operations Management, Addison Wesley, Massachusetts,
1973.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com