You are here

SIĞLA AĞACININ BAZI ÖZELLİKLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (Original Language): 
Bu makalede ülkemizde lokal bir yayılışa sahip olan ve endemik bir tür bulunan Liquidambar Orientalis Mill'in bazı özellikleri açıklanmış bulunmaktadır.

REFERENCES

References: 

ACAR. 1, 1986: Sığla (Slryrax) Orman Mühendisliği Dergisi Şubat 1986. s. 22-26.
ACAR, /.. 1989: Liquidambar orientalis Mili. Bahamı Eterik Yağının GC-MS-DS Sistemi ile Analiz Edilerek Bileşimlerinin Belirlenmesi. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Teknik Raporlar Serisi No: 33, s. 5-22. Ankara. 1989.
ACATAY. A.. 1963: Sığla Ağacı (L. orientalis Mill.)'nın Türkiye'de Yayılışı. Yeni Tespit Edilen L. orientalis var. Suber Varyatesi ve Sığla Ağaçlarına Musallat Olan Böcekler. I. Ü. Orman Fak. Der*. Seri A,Cilt XIII.(2)40-57. *
BERKEL, A., 1948: Orman Malısüllerinden Faydalanma Bilgisi. T. C. Orman Genel Müdürlümü Yayını, Özel sayı: 75.
BERKEL, A., 1955: Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mili.) Odununun Makroskopik Özellikleri ve Anatomik Strüktürü Hakkında Araştırmalar, t. Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 1-2, s. 1-18.
BERKEL, A.. S. HUŞ. 1944: Sığla Ağacı Ormanları ve Sığla Yağı Üzerine Araştırmalar. Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi. Cilt 3, Sayı 1 (5). 5-9-28.
BOZKURT. Y., GÖKER. Y.. 1981: Orman Ürünlerinden Faydalanma, t. Ü. Yayın No: 2840, O. F. Yayın No: 297, İstanbul.
BOZKURT, Y., YALTIR1K- F.. ÖZDÖNMEZ. M.. 1982: Türkiye'de Orman Yan Ürünleri. I. Ü. Yayın No: 2845, O. F. Yayın No: 302.
DAVIS, P. H., 1972: Flora of Turkey and East Aegean Islands Vol. /V.
EFE, A., 1987: Liquidambar orientalis Mill. (Sığla Ağacı) in Morfolojik ve Palinolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. I. Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri A. Cilt 37. Sayı 2, 84-114.
ENGLER, A.,
1930:
Pflanzenfamilien
2. band 18.a, Leipzig, pp. 303-345.
GUENTHER, E.,
1950:
The Essential Oils. Muntignton New York.
GUL, G.S., 1986:
Sığla Ağacı (Liquidambar orientalis Mill.) Kabuk Sıyrıntılarından Yağ Elde Etme Yöntemleri Üzerine Araştırmalar. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Teknik Bülten Serisi No: 178.
HAFIZOĞLU
, H., 1982: Analytical Studies on the Balsam of Liquidambar orientalis Mill, by Gaz-Choramatography and Mass Spectrometry Holzforschung 36, 311-313- Berlin-New York.
HILL, A. A., 1952: Economic Botany. New York pp. 103,169-503.
HUŞ, S., 1947: Reçine ve Sığla Yağı Elde Etme Mctodları. T. C. Tarım Bakanlığı, OGM Yayınları, Özel Sayı 36, İstanbul.
IKTÜEREN, Ş., ACAR, I. 1987: Sığla Ağacının (Liquidambar orientalis Mili.) Doğal Yayılışı, Sığla Yağı Üretimi ve Pazarlaması. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Dergi Serisi, Cilt 33, Sayı 2, No: 66, s. 7-15.
52
YILMAZ BOZKURT - YENER GÖKER - AHMET KURTOĞLU
KIZİLEL. M.. ACAR. /.. 1988: Sığla Ormanlarının Dünü-Bugünü ve Geleceği. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları Dergi Serisi, Cilt 34, Sayı 1, No: 67, s. 34-39.
OAE, 1989: Ormancılık Araştırma Enstitüsü 1988 Yılı Çalışma Raporu, 1989 Yılı Çalışma Programı, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Muhtelif Yayınlar No: 57.
ÖRTEL- E., 1988: Sığla Ormanlarımızın Durumu. Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, Temmuz 1988. s. 93-96.
ÖZKAHRAMAN, I.. 1984: "Anadolu Sığla Ağacı" Yok Oluyor. Bilim ve Teknik, Ocak 1984.
TANKER, M., SAYRON, E., 1974: Strax Liquidus Üzerinde Farmakognozik Araştırmalar A. Ü. Eczacılık Fakültesi Mecmuası Vol. 4, No: 1. Ankara.
THOMAS- J. Y.. 1961: Corüribııtron of t lie Bulletin of Papular Information of the Arnold Arboretum, Harvard University Vol. 21 (10). 59.
TOKER, R., 1963: Die orienlalisclien Storav=Walder in der Türkei. Hire forsllıclıe und wirtscliaftlic-he Bedeutung. Holz-Zentralblatt-Stuttgart 20. Dezember 1963, s. 2487-2488.
TOPÇUOĞLU, A., 1950: Sığla Yağının Ekonomik Değeri, Orman ve Av. Yıl 22, Sayı 1, s. 4-5, Ankara.
TOPÇUOĞLU. A.. 1968: Sığla Ormanlarının İslahı, Bakımı, Sığla Yağı istihsali ve Kıymetlendirilmesi. T. C. Tarım Bakanlığı, OGM Teknik Haberler Bülteni Yıl 7, Sayı 28, Ankara, s. 3-23.
TS. 85 (1963); Sığla Yağı-Crude Levant Storax. Türk Standartları. Kasım 1963. Türk Standartları Enstitüsü.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com