You are here

Orman Yangın Emniyet Yolları ve Şeritleri ile Orman Yol Şebekelerinin Entegrasyonu, Planlamaları ve Uygulamaları Üzerine Bir Araştırma (Gelibolu Milli Parkı Örneği

A Study on the Integration of Firebreaks and Fireline with Forest Roads Networks and It's Planning and Construction (A Case Study of Gallipoly National Park)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Turkey has unique characteristics in terms of forest fires due to its geography, vegetation and climatic factors. A number of studies have been performed on the prevention of forest fire and fire fighting activities. In this study network analysis was used to expose effectiveness of forest roads and firebreaks of different types and their standards in fire fighting activities by focusing on integration of forest roads and firebreaks at the Gallipoli Peninsula Historical National Park. The network analysis showed that forest roads and firebreaks must be planned together and these roads must match the optimal standards.
Abstract (Original Language): 
Türkiye; coğrafya, bitki örtüsü ve iklim nedeniyle orman yangınları bakımından hassas bir yapıya sahiptir. Bu nedenle orman yangınlarının oluşumunu önleme ve yangınla savaş konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmada Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan orman yol ve yangın emniyet yol ve şeritlerinin standartları ve birbirleriyle entegrasyonu üzerinde durulmaya çalışılmış ve ayrıca network analizi yöntemini temel alan Coğrafi Bilgi Sistemi teknikleri kullanılarak orman yangınlarında erken müdahale için gerekli olan ulaşım ağı incelenmiştir. Araştırmada örnek alan olarak Gelibolu Milli Parkı kullanılmıştır. İncelemeler sonucunda orman yolları ile yangın emniyet yol ve şeritlerinin birlikte planlanmasının ve bu yolların geometrik standartlarının uygun hale getirilmesinin gerektiği ve erken müdahalede network analizinin kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.

REFERENCES

References: 

Anonim 1995. Eceabat Orman İşletme Şefliği yangın emniyet ve yol şebeke planı. Çanakkale, syf.20.
Bilici, E., Hasdemir M., Küçükosmanoğlu A., Demir M., İnan M. 2009. Yangın emniyet yol ve şeritlerinde yangına erken müdahale amacıyla network analizinin kullanımı. Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 1. Orman Yangınları ile Mücadele Sempozyumu 07-10 Ocak 2009, Antalya, syf. 324-331.
Çanakçıoğlu, H. 1993. Orman Koruma. İ.Ü., Orman Fakültesi, Yayın No.411,syf 633 İstanbul.
Çelik, H. E., Hasdemir, M. 1993. Türkiye'de düzenlenen orman yol şebeke planlarına genel bir bakış. 1. Ormancılık Şurası, Tebliğler ve Ön Çalışma Grubu Raporları,
Cilt 3, OGM Yayın No.6, Ankara.
Erdaş, O. 1997. Orman Yolları. K.T.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No.26, syf.734, Trabzon.
Erden, T., Coskun, M. Z., İpbüken, C. 2003. Coğrafi bilgi sistemlerinde ağ analizi. Harita Dergisi, Sayı: 129.
İnan, M 2004. Orman Varlığının Saptanmasında Uzaktan Algılama Verileri, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Ölçme Bilgisi Ve Kadastro Programı Doktora Tezi, İstanbul, syf. 187.
Küçükosmanoğlu, A. 1985. Türkiye ormanlarında çıkan yangınların sınıflandırılması ile büyük yangınların çıkma ve gelişme nedenleri. İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü,
Doktora Tezi., İstanbul syf. 198-215.
üçükosmanoğlu, A., Hasdemir, M. 1991. Orman yol şebekelerinde yangın emniyet yolları ve şeritlerinin yeri. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, B41(3-4): 83-84.
Mol, T., Öymen, T. 1988. Yangında ulaşımın önemi. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye Ormanlarını Yangından Koruma Semineri, 4-8 Mayıs 1987, Muğla-Marmaris, Orman Koruma ve Yangınla
Mücadele Dairesi Başkanlığı, Yayın No. 29, Seri No. 672, syf. 288-291.
OGM 2007. Orman Genel Müdürlüğü Alt Komisyon Raporu.
http://www.ogm.gov.tr/apk_belge.htm (Ziyaret Tarihi 26/04/2008 14:14). OGM, 1984. 202 Sayılı Tebliğ, Orman Yollarının Planlanması ve İnsaat İşlerinin
Yürütülmesi, TOKB Orman Genel Müdürlüğü İnsaat Daire Baskanlığı, Ankara. Yılmaz, Z., Sen Beyazlı, D. 2006. CBS ile Kent Bellek Noktalarına Optimum
Erisilebilirlik, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilisim Günleri, 13 - 16 Eylül 2006 /
Fatih Üniversitesi / İstanbul.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com