You are here

COĞRAFİ BÖLGELERE GÖRE TÜRKİYE 'DE NÜFUSUN EĞİTİM DURUMU

THE EDUCATION STATUS OF POPULATION IN TURKEY ACCORDING TO GEOGRAPHICAL REGIONS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_261

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate “The education situation of population in Turkey according to regions”. There need an educated population of society in order to plan the future of a country, therefore, societies, which want to adapt to the modern world, aim to reach the quality population having of knowledge and experience. The education situation of Turkey was not good in the early years of the Republic of Turkey, hence it was realized by Atatürk, who founded the Republic of Turkey, that education reforms should be done. The Republic of Turkey, which aimed to take the place in the modern world, completely demolished old education system, and built contemporary education system instead of them. While literacy rate of Turkey was approximately 10 % in 1927, that rate advanced 88% in 2010. In this study, educational characteristics of geographic regions in Turkey were determined using the statistics of TSI and MapInfo CBS. Besides, we analyzed the effect of social and environmental factors on literacy in Turkey.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı bölgelere gore Türkiye nüfusunun eğitim durumunu araştırmaktır. Bir ülkenin geleceğini planlamak için toplum eğitimli nüfusa ihtiyaç duyar. Modern dünyaya uyum sağlamak isteyen toplumlar, bilgi ve deneyime sahip nitelikli nüfusa ulaşmayı amaçlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye'nin eğitim durumu iyi değildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, durumun farkındağında olduğundan bir dizi eğitim reformu gerçekleştirdi. Modern dünyada yerini almayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyetinde eski eğitim sistemi değiştirildi ve modern eğitim sistemi uygulandı. 1927 yılında toplumun okuryazarlık oranı % 10 iken, bu oran 2010 yılında %88'e ulaştı. Bu çalışmada Türkiye istatistik Kurumu ve Malatya İl Milli Eğitim istatislerinden yararlanılarak bölgelere göre Türkiye'nin eğitim durumu ve bunda etkili olan sosyal ve ekonomik etkiler analiz edildi. Elde edilen sonuçlar Mapinfo CBS ile haritalandı.

REFERENCES

References: 

AKBULUT, G. (2010). Malatya İlinde Nüfusun Eğitim Durumu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (1): pp. 115-132.
AKŞİT, N.
(2007)
. Educational reform in Turkey. International Journal of Educational Development, (27), pp. 129-137.
AKYÜZ, Y. (2001). Başlangıçtan 2001'e Türk Eğitim Tarihi, Alfa Yayınları, İstanbul.
ALBAYRAK, A.S.&KALAYCI, Ş.& KARATAŞ, A. (2004). Türkiye'de Coğrafi Bölgelere Göre İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Düzeylerinin Temel Bileşenler Analiziyle İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dergisi (9), 2, pp. 101-130.
BAŞARAN, İ.E. (1999). Türkiye'de Eğitim Sisteminin Evrimi, Fatma Gök (Ed.), 75. Yılda Eğitim. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul.
DEMİR, C.E.& PAYKOÇ, F.
(2006)
, Challenges of primary education in Turkey: Priorities of parents and professionals. International Journal of Educational Development, (26),
pp. 640-654.
Education at a Glance-2010 [Online] Retrieved on 10 May 2011, at URL: http://www.oecd-library.org10.05.2011.
GÖK, F. (1999). 75. Yılda İnsan Yetiştirme Eğitim ve Devlet, Fatma Gök (Ed.), 75. Yılda
Eğitim. Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul. Minister of the National Education (MONE) (2008-2009). National Education Statistics,
Ankara.
National
Dat
a Release Calendar (NDRC) [Online] Retrieved on 10 May 2011, at URL:
http://www.TSI.gov.tr/ 10.05.2011. O'DWYER, J.&AKŞİT, N.&SANDS, M. (2010). Expanding educational access in Eastern
Turkey: A new initiative. International Journal of Educational Development, (30),
pp. 193-203.
ÖZGEN,
N
. (2009). Functionality of Geography Information System (GIS) Technology in Geography Teaching: Application of a Sample Lesson. Educational Sciences:
Theory & Practice (ESTP), 9 (4).
The Education Situation Of Population In Turkey According To Geographical Regions 1
26
ÖZGEN, N., OBAN, R. (2008). Yapılandırmacı Ögretimde Cografi Bilgi Sistemlerının (CBS) kullanımı ve yüksek ögretim Kademelerindeki coğrafya derslerinde Uygulanabilirliliği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(5)
ÖZGÜR, E.M. (2004). Türkiye'de Toplam Doğurganlık Hızının Mekânsal Dağılışı. Ankara Üniversitesi Cografi Bilimler Dergisi, 2, (2), 1-12.
TANDOĞAN, A. (1998). Demografik Temel Kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Eser ofset, Trabzon.
TSI. (2000), Türkiye 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, TSI Matbaası, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com