You are here

BİYOLOJİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BIOLOGY AND INFORMATION TECHNOLOGIES

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The rapid improvement of science has been load a big amount of information on human beings. To use information more efficiently requires effectively reaching to the desired information. In today’s world, thanks to Internet, information transmission is almost taken to the light speed. Biology has also an important place on the Internet. By the Biological Web sites of the researchers of advanced countries or associations make people, who are interested in Biology, reach information easily. Turkey is insufficient in this matter. However, the importance of information technologies in Turkey has been realized better. Conferences/activities that is made or will be made in 2001 are: Academic Informatics 2001 (University of 19 Mayıs) Students’ Symposium on the Web Communication (Istanbul Technical University) Information Technology Days (University of Marmara) Network Technologies in Education (Yıldız Technical University) Education Congress Under the Light of Information Technologies (Middle East Technical University) Symposium on the Technologies of the Agricultural Informatics (University of Kahramanmaraş Sütçü İmam)In this paper, the situation of Biology on the Internet has been investigated and some opinions for Turkey have been proposed.
Abstract (Original Language): 
Bilimin çok hızlı ilerlemesi, insanların üzerine büyük bir bilgi yükü getirmiştir. Bilgiyi en iyi biçimde kullanabilmek, istenen bilgiye etkili bir erişimi gerektirmektedir. Günümüz dünyasında bilgi iletişimi internet sayesinde neredeyse ışık hızına çıkarılmıştır. Biyoloji de internette önemli bir yer tutmaktadır. Biyolojide dünyanın önde gelen ülkelerinin araştırıcıları veya ilgili kurumları hazırladıkları web siteleriyle bilgiyi, Biyoloji ile ilgilenenler için kolay erişilir kılmaktadır. Türkiye ise bu konuda son derece yetersiz kalmaktadır. Ancak Türkiye’de bilişim teknolojilerinin önemi giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Sadece 2001 yılında yapılan veya yapılacak olan konferanslar/etkinlikler şunlardır: Akademik Bilişim 2001 (19 Mayıs Üniversitesi) Web İletişim Öğrenci Sempozyumu (İ.T.Ü.) Information Technology Days (Marmara Üniversitesi) Eğitimde Network Teknolojileri (Yıldız Teknik Üniversitesi) Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Kongresi (O.D.T.Ü.) Tarımsal Bilişim Teknolojileri Sempozyumu (K.S.Ü.) Bu makalede Biyoloji’nin internet üzerindeki yeri incelenmiş ve bu çerçevede Türkiye için bazı görüşler ileri sürülmüştür.

REFERENCES

References: 

1. EFE, E., AKYÜZ, A., YENİNAR, H., 1998. İnternet. K.S.Ü. Bilgisayar
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 8. Kahramanmaraş.
2. TÖRECİ, E., 2000. Yeni Binyıla Adım Atarken. Türkiye Bilişim Derneği.
3. TÜRKOĞLU, R., 2001. On-line Eğitim. Teknotürk.org.
4. http://www.nyu.edu:80/pages/mathmol/library/photo
5. MADIGAN, M., MARTINKO, J. VE PARKER, J., 1997. Biology of
Microorganisms. Prentice Hall, Inc. 8. Edition.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com