You are here

ORADA VE BURADA: İKİ GÖÇMEN TÜRK KADINDAN DİJİTAL HİKÂYEYLE AVUSTRALYA'DAKİ KIRK YILI HATIRLAMAK

THERE AND HERE: TWO TURKISH MIGRANT WOMEN'S REMEMBERING THE FORTY YEARS IN AUSTRALIA BY DIGITAL STORIES

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
https://doi.Org/10.17572/mj2014.2.148174

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
In this article I focus on two digital stories that were created in a digital storytelling workshop that I ran in the scope of my research project "Here and There: The Everyday life Narratives of Migrant Women From Turkey Living in Melbourne", funded by Hacettepe University Scientific Research Fund, organized in cooperation with Monash University Women's Studies and Gender Research Centre and Moreland Turkish Association. I follow the traces of the everyday life issue in the digital stories of İlmiye and Remziye who have arrived to Australia from Turkey as guest workers between 1968-1982.
Abstract (Original Language): 
Bu yazıda, 2014 yılının Temmuz - Eylül ayları arasında Avustralya'nın Melbourne kentinde, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi'nin proje desteğini alarak gittiğim Avustralya'da Monash Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Merkezi ve Moreland Türk Derneği işbirliğiyle gerçekleştirdiğim "Orada ve Burada: Melbourne'de Yaşayan Türkiye'den Göç Etmiş Kadınların Gündelik Hayat Anlatıları" projesi kapsamındaki üç dijital hikâye anlatımı atölyesinin ilkinden seçtiğim iki dijital hikâyeye odaklanıyorum. Türkiye'den Avustralya'ya 1968-1982 yılları arasında yapılan iki göç dalgasında misafir işçi olarak gelen dört kadın katılımcıyla Melbourne, Coburg'de gerçekleştirdiğim ilk dijital hikâye anlatımı atölyesinde göç edilen döneme dair hatırlananların izinde Avustralya'da kurulan yeni yaşamın gündelik meselelerini, İlmiye ve Remziye'nin hikâyesinde takip etmeye çalışıyorum.

REFERENCES

References: 

Auster, P. (2012). Kış Günlüğü. İstanbul: Can Yayınları. Auster, P. (2013) Winter Journal. Faber and Faber: Croydon.
Başaran, H. ve Başaran, V.
(1993)
. The Turks in Australia: Celebrating twenty-five years
down under. Victoria: Turquoise Publications. Cantek, F.
Ş
. ve Akşit, E. E. (2011). Kadınların Kuşaklar ve Sınıflar Arası Bilgi Aktarımları. Serpil Sancar (Der.),içinde, Birkaç Arpa Boyu 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları. S.535-569. Çakır, S. (2011). Feminist Tarih Yazımı: Tarihin Kadınlar İçin, Kadınlar Tarafından Yeniden İnşası. Serpil Sancar (Der.),içinde, Birkaç Arpa Boyu 21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Feminist Çalışmalar. İstanbul:Koç Üniversitesi Yayınları. S.505-533. Eastmond, M. (2007). Stories as Lived Experience: Narratives in Forced Migration
Research. Journal of Refrugee Studies. 28 (2), s. 248-264. Hartley, J. ve McWilliam, K. ( 2009). Computational Power Meets Human Contact. J. Hartley ve Kelly McWilliam (Der.), içinde, Story Circle: Digital Storytelling Around the World, (s.3-15). Oxford: Blackwell. Hartley, J. (2013) A Trojan Horse in the citadel of Stories? Storytelling and the Creation of the Polity-From Göbekli Tepe to Gallipoli. Journal of Cultural Science. 6 (1), 71¬105.
(172)
M^TTIGIltDERGİ
,
2014,1(2): 148-174
Burcu Şimşek
Inglis, C. 2011. Türkiye to Australia: Turkish Settlement in Victoria. Melbourne:
Moreland Turkish Association.
Köker
, E. (2004) Saklı Konuşmalar. Meral Özbek (Der.), içinde, Kamusal Alan İstanbul:
Hil Yayınları. S.539-550.
Lambert, J. (2006). Digital Storytelling. California: Digital Diner Press.
Mortan, K. ve, Sarfati, M. (2014). Vatan Olan Gurbet II: Avsutralya'ya İşçi Göçünün 45. Yılı.
İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Neyzi, L. (2010). Oral History and Memory Studies in Turkey. Celia Kerslake, Kerem
Öktem ve Philip
Robin
s (Der.),içinde, Turkey's Engagement with Modernity:
Conflict and Change in the Twentieth Century. Oxford:Palgrave Macmillan. Neyzi, L. (2011). Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye'de Bellek Çalışmaları. İstanbul: Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları. Şimşek, B.
(2012)
. Enhancing Women's Participation in Turkey through Digital
Storytelling. Journal of Cultural Science. 5 (2)New Work in the Cultural Sciences,
28-46.
Şimşek, B. (2013) Hikâye anlattıran, hikâyemi anlatan, kendi hikâyesini yaratan çember: Dijital hikâye anlatımı atölyesinde birbirine karışan sesler/im. Hakan Ergül (Der.), içinde, Sahadan Sesler: İletişim Araştırmalarında Etnografik Yöntem. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesitesi Yayınları. S. 279-308.
Yılmaz, A. (2011). Bellek Topografyasında Özgürlük: Gelibolu Savaş Anlanları ve Mekânsal Bir Deneyim Olarak Hatırlama, Leyla Neyzi (Der.), içinde, Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye'de Bellek Çalışmaları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. S. 187-216.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com