You are here

SAVAŞ BAŞLIKLARININ PARÇA VE BASINÇ DALGASI ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Various weapons used in battlefields are evaluated at first glance with regard to their technical specifications. Consequently, the similar weapons possessed by the belligerent parties are both of the same value according to this criterion. The educational level the operator and the differentiation in tactical use makes the difference between the belligerent parties and gives the party which uses it in a more rationalist way a lead over the other. In this study, not only the penetration effect of a warhead is analyzed, but also the shockwaves and their peripheral effects are laid out.
Abstract (Original Language): 
Muharebe ortamında bir çok silah kullanılmakta ve bu silahlar başlangıçta sahip oldukları teknik özellikleri ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla aynı silaha sahip iki taraf içinde silahlar bu kriter açısından aynı değeri taşımaktadır. Kullanıcının eğitim seviyesi ve taktik kullanımdaki farklılık ise taraflar arasındaki farkı yaratmakta ve akılcı kullanan tarafa avantaj sağlamaktadır. Yapılan bu çalışmada savaş başlıklarının sadece parça tesiri incelenmemiş aynı zamanda bu başlıklarının patlamada yaratmış oldukları şok dalgaları ve çevre üzerine etkileri incelenmiştir.