You are here

HETEROJEN MUHAREBE MODELİ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Heterogeneus Combat Model is a method used in the static power analaysis of forces with different intensities. In this study, the Heterogeneus Combat Model is evaluated through three deifferent methods. The first two of them are applications of direct linear algebra and differential equations and processed in MATLAB software. The third one is a programme developped using Microsoft Access and is applied on different analysis.
Abstract (Original Language): 
Heterojen muharebe modeli farklı yoğunluktaki güçlerin statik güç analizlerinde kullanılan bir metotdur. Bu çalışmada model farklı üç yöntem ile ele alınmıştır. Bunlardan ikisi doğrudan Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler derslerine bir uygulama olup MATLAB programında ele alınmıştır. Diğeri ise, Microsoft Access’de hazırlanan ve uygulamaları çeşitli analizlerde yapılmış bir programdır.