You are here

CUMHURİYET DÖNEMİNDE TUNCELİ’DE MEYDANA GELEN DOĞAL AFETLER VE ALINAN TEDBİRLER (1940-1970)

NATURAL DISASTERS IN TUNCELİ IN THE PERIOD OF REPUBLIC 1940-1970

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Tunceli has been the destination of many different nations throughout history. Some of them came to this region for invasion and the others to escape from the invasion. The region is called ‘Dersim’ in the Ottoman Period. In 1935, Republic Era, the government introduced a new law and changed the name of the city as Tunceli. Tunceli has been used as a name which defines people living there as strong as bronze . Tunceli province is a city having harsh conditions to live there. Its climate and geography are very severe. Throughout the history nature reigned to human not vice versa. For this reason, Tunceli people who live under such circumstances have always struggled with nature. They struggled with flood, avalanche, lanslip, rock fall, flooding. Moreover , Tunceli is located on the North Anatolian Fault. County of Pülümür is located on the first-degree of earthquake zone, county of Ovacık and village of Akpazar are located on the second-degree of earthquake zone and the others are on the third-degree of earthquake zone. Tunceli is among the first 10 provices of Turkey exposed to natural disasters in last 50 years. Since 1958, 924 natural disasters have occured. All of the reasons above affected people’s life quality living in Tunceli in a negative way .
Abstract (Original Language): 
Tunceli tarih boyunca pek çok milletin uğrak yeri olmuştur. Bazı milletler istila için bazı milletler ise istilalardan kaçmak için bu bölgeye gelmiştir. Bölgenin Osmanlı dönemindeki ismi Dersimdir. Cumhuriyet döneminde 1935 yılında Tunceli Kanunu çıkarılarak ilin ismi Tunceli yapılmıştır. Tunceli isminin tunç gibi sağlam insanların memleketi tabiri kullanılmıştır. Tunceli ili yaşamak için çok zor şartlara sahip bir şehirdir. İklimi ve coğrafyası çok çetindir. Tarih boyunca insanlık tabiata değil, tabiat insanlığa hükmetmiştir. Bu sebeple çok çetin şartlarda yaşayan Tunceli insanı tabiatla sürekli mücadele halinde olmuştur. Sel, çığ, heyelan, kaya düşmesi, su baskını, don gibi felaketlerle mücadele edilmiştir. Tüm bunlara ek olarak Tunceli Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunmaktadır. Pülümür ilçesi birinci derece, Ovacık ilçesi ve Akpazar bucağı ikinci derece ve diğer bölgeleri ise 3. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Son 50 yıl içerisinde meydana gelen doğal afet sıralamasında Tunceli Türkiye’deki iller arasında ilk 10’da yer almaktadır. 1958’den günümüze 924 afet olayı meydana gelmiştir. Tüm bu olumsuzluklar Tunceli şehrinde yaşayan insanların hayatını ve yaşam kalitesini olumsuz bir biçimde etkilemiştir.

REFERENCES

References: 

1-Arşiv Belgeleri
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA)
030.10.118.828.9,
030.10.119.845.16,
030.10.119.846.38,
030.10.119.846.4,
030.10.119.848.14.
030.18.01.183.5.12,
030.01.73.464.3, 3,
030.18.01.186.26.16.
030.18.01.209.57.16,
030.18.01.212.77.5,
030.18.01.62.259.85.3, 030.18.01.180.55.8,
030.18.01.02.126.70.6,
030.18.01.02.126.70.7,
030.18.01.02. 212.77.5,
030.18.01.02. 305.80.5,
2- Meclis Tutanakları
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, XLIV, 14 Kasım 1967, Toplantı 7, Birleşim 4.
Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi, XLIX, 10 Aralık 1968, Toplantı 8, Birleşim 12.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, XXX, 30 Nisan 1964, Dönem 1, Toplantı 3, Birleşim 96.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, XXI, 27 Aralık 1967, Dönem 2, Toplantı 2, Birleşim 149.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, XXVII, 18 Mart 1968, Dönem 2, Toplantı 3, Birleşim 60.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, XXVIII, 10 Haziran 1968, Dönem, 2, Toplantı 3, Birleşim 74.
Millet Meclisi Tutanak Dergisi, XXXIX, 28 Haziran 1973, Dönem 3, Toplantı 4, Birleşim 132.
TBMM Zabıt Ceridesi, VII, 27 Aralık 1939, Devre 6, İçtima 1, 18. İnikad.
3-Kitaplar
Oktay Gökçe-Şenay Özden- Ahmet Demir, Türkiye’de Afetlerin Mekânsal ve İstatistiksel Dağılımı Afet Bilgileri Envanteri, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Afet Etüt ve Hasar Tespit Daire Başkanlığı Yayınları, Ankara 2008.
Süleyman Pampal- Bülent Özmen, Türkiye’nin Deprem Gerçeği, Ankara 2007
TBMM Albümü (1920-2010), II, Ankara 2010.
Cumhuriyet Döneminde Tunceli’de Meydana Gelen Doğal Afetler
119
TBMM Albümü (1920-2010), IV, Ankara 2010.
Türk Parlamento Tarihi Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Özgeçmişleri (1966-1980), II, Ankara 1995
4- Gazeteler
Milliyet, 30 Kasım 1955, 18 Nisan 1959, 28 Ocak 1963, 4 Haziran 1963, 16 Ağustos 1963,
25 Mart 1964, 11 Nisan 1964, 9 Ocak 1965, 28 Temmuz 1967, 29 Temmuz 1967, 4 Ağustos 1967, 16 Eylül 1967, 18 Eylül 1968, 25 Eylül 1968, 31 Ekim 1968, 25 Nisan 1969, 28 Haziran 1971. Ulus I. Kanun 1939, Munzur 28 Şubat 1959, Tunceli Postası 19 Mayıs 1959.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com